Kornkonferansen 2020

9.00-15.40 21. januar 2020

Sted: Oslo Kongressenter 

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerte kornkonferanse tirsdag 21. januar 2020. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. 

Se opptak fra Kornkonferansen 2020 og plansjer nedenfor

Program

Tid

Tema 

Innledere

09.30

Velkommen v/ordstyrere

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag, og Anne Skuterud, Felleskjøpet Agri 

 

Korn, landbruk over hele landet og soya i norsk kraftfôr 

 

09.35

Utviklingstrekk i norsk jordbruk

Eli Reistad, Norske Felleskjøp 

09.45

How to ensure sustainable value chain for Brazilian soy production

Juliana Lopes, bærekraftsansvarlig i Amaggi

10.30

Dilemmaer ved import og bruk av soya i norsk jordbruk

Anja Bakken Riise, Fremtiden i våre hender

10.40

Kraftfôr basert på norsk korn og nye norske råvarer – status og framtidsutsikter

Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

11.00

Pause 20 minutter

 
 

Korn og klima 

 

11.20

Landbrukets klimaavtale   

Bjørn Gimming, Norges Bondelag

11.35

Ny klimaavtale- utfordringer for jordbruket med å dokumentere tiltak

Lillian Øygarden, NIBIO

11.55

Plantesorter for nytt klima

Kristin Børresen, Graminor 

12.10

Velkommen til lunsj. Presentasjon av maten

Matvalget, Bondelagskokken og kokken fra Oslo kongressenter

12.20

LUNSJ

 
 

Nedgang i kornareal

 

13.15

Utvikling i kornareal

Norske Felleskjøp v/Astrid Een Thuen og Eli Reistad

13.30

Hvordan snu nedgangen i kornarealet? 

Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet

 

Spørsmål fra salen og sluttkommentarer 

Lars Petter Bartnes

13.55

Pause 20 minutter

 
 

Økonomi og driftsstrategi 

 

14.15

Byggforedling i Norge. Fortid, og framtid med klimautfordringer

Lars Reitan

14.25

Prisutdeling PLANTEARVEN-prisen

Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet

14.35

Erfaringer fra årets kornhøst - utfordringer for kornbonden  

Anders Klaseie, leder i kornutvalget, Norges Bondelag

14.50

Driftsøkonomiske veivalg

 
 

Tørke på gården eller i fellesskap? 

Lars Kjuus, Norsk Landbruksrådgivning og Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri

15.10

Er korntoppen nådd? Visjoner og et nytt verktøy for norsk havredyrking

Amund Dønnum, Anders Rognlien og Karstein Brøndbo, Felleskjøpet Agri

15.35

Avslutning og vel hjem 

Anne Jødahl Skuterud og Sigrid Hjørnegård 

For de som ønsker sosialt samvær etter konferansen, reserverer vi bord på Kulturhuset i Youngs gate 6. Kryss av for dine ønsker i påmeldingen.

Deltakerliste pr 21.1.2020 (302 stk)

Navn

Organisasjon

Unni Abrahamsen

NIBIO avd. Korn og frøvekster

Nils Kristian Aker

NLR Østafjells

Haakon Andreas Alm

Nortura

Jorun Almås

Fiskå Mølle

Dagfinn Arntsen

Østfoldkorn SA

Monica Aspegren

Felleskjøpet Agri SA

Geir Inge Auklend

Felleskjøpet Rogaland Agder

Cesilie Aurbakken

Norges Bygdekvinnelag

Gunnar Bakke

BKLF AS

Helge Bakke

Mysen Kornsilo og Mølle SA

Aashild Bang

planteutvalget i Buskerud Bondelag

Arne Bardalen

NIBIOI

Lars Petter Bartnes

Norges Bondelag

Nina Basberg

Buskerud bondelag

Ole-Kristian Bergerud

Østfold Bondelag

Nils Øyvind Bergset

Landbruks- og matdepartementet

Jarle Bergsjø

Norges Bondelag

Erik Hørluck Berh

NLR Østafjells

Eli Berven

Akershus Bondelag

Tor Birkemo

Østmøllene as

Nils Bjellum

Felleskjøpet Agri SA

Eldor Bjerke

Buskerud Bondelag

Svein Bjerke

Norsk Frøavlerlag

Torstein Bjerke

Bonde

Håvard Bjørgen

Yara Norge

Trond Bjørkås

Nordland Bondelag

Finn Bjørnå

Felleskjøpet Agri SA

Lars Egil Blekkerud

Oppland Bondelag

Anna Blix

 

Vegard Braate

Felleskjøpet Agri SA

Are Halvard Braaten

Rogaland Bondelag

Margrethe Brantsæter

Norsk Fjørfelag

Guro Breck

Hedmark Bondelag

Elin Brekke

Landbruksdirektoratet

Anne Thorine Brotke

Gjensidige

Hilde Bryhn

Nortura

Karstein Brøndbo

Felleskjøpet Agri SA

Guro Ørmen Bukaasen

Jordbrukerlaget ved NMBU

Trond Buraas

 

Eilin By

Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Ole Albert Bøhn

Norsk Landbruksrådgivning

Kristin Børresen

Graminor   

Monica Dahlmo

Fylkesmannen i Rogaland

Johan Kristian Daling

Nortura

Magnus Dehli

 

Jon Arne Dieseth

Graminor AS

Martin Dombestein

Norgesfôr AS

Stig Drillestad

Strand Unikorn AS

Eva Dyran

Strand Unikorn AS

Ragnar Dæhli

FKA

Amund Dønnum

Felleskjøpet Agri SA

Ole Johs. Egeland

Nortura

Per Inge Egeland

Norsvin SA

Dave Eggum

Dave Eggum

Bjørn Eidem

Ruralis - institutt for rural- og regionalfoskning

Olav Eik-Nes

Norsvin

Gulbrand Eng

Østmøllene AS

Steinar Engebretsen

Strand Unikorn AS

Einar Enger

Bonde

Sigurd Enger

Akershus bondelag

Marit Epletveit

Rogaland Bondelag

Odd Arne Evju

Felleskjøpet Agri SA

Hilde Faaland Schøyen

Vestfoldmøllene AS

Fay Farstad

Miljødirektoratet

Willy Finnbakk

Nortura

Jostein Fjeld

Strand Unikorn

Tor Bratt Fleischer

 

Sindre Flø

Norske Felleskjøp SA

Øyvind Foss

Bonde

Karl-Oskar Fosshaug

Felleskjøpet Agri SA

Thomas C Meyer French

Felleskjøpet Agri SA

Trond Frisvold

Bonde

Vilde Gadderud

Student, NMBU

Otto Galleberg

Fylkesmannen Oslo og Viken

Jesper Gamborg-Nielsen

Jordbrukerlaget NMBU

Hans Gamkinn

0

Bjørn Gimming

Norges Bondelag

Elisabeth Gjems

Hedmark Bondelag

Hildegunn Gjengedal

Norges Bondelag

Leif Kåre Gjerde

Fiskå Mølle AS

Torgeir Gjølberg

Landbruks- og matdepartementet

Steffen Green

Buskerud bondelag, nestleder

Chloe Grieu

Nibio

Håkon Grotli

Landbruks- og matdepartementet

Roar Lima Grødeland

Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Gustav Grøholt

norsvin

Eldrid Kringeland Grønsberg

bonde

Olav Grønsberg

bonde

Bjørn-Einar Gåsholt

Vestfoldmøllene AS

Trine Ha

Landbruksdirektoratet

Vilde Haarsaker

AgriAnalyse

Hans Kristian Hagen

Felleskjøpet Agri SA

Thor Haraldseth

Felleskjøpet Agri SA

Greta Hardal

Matmerk

Erik Harsem

 

Ola-Bjørn Haugbråten

Nortura

Jon Magnar Haugen

Landbruks- og matdepartementet

Hedda Haugland

Jordbrukerlaget

Ola Hedstein

Norsk Landbrukssamvirke

Anders Heen

Ås Landbrukslag

Kristina Hegge

Oppland Bondelag

Hege Heiberg

Landbruksdirektoratet

Kai Roger Hennum

Norske Felleskjøp SA

Karianne Spetaas Henriksen

Animalia AS

Petter Hermansen

Kalnes VGS

Sigrid Hjørnegård

Norges Bondelag

Bernt Hoel

Yara Norge

Egil Hoen

Norges Bondelag

Ingerd Hofgaard

NIBIO

Liss Cath.Holme Stokker Holme Stokker

AS Råde Mølle og Kornsilo

Svein Holmøy

Vestfold Bondelag

Morten Houmb

Felleskjøpet Agri SA

Ole Peder Hubred

KiO/bonde

Jon Einar Hulleberg

Jarlsberg Hovedgård

Anders Huus

Norges Bondelag

Einar Høstbjør

Kornprodusent

Harald Håkenrud

bonde

Lise Boeck Jakobsen

Norges Bondelag

Bente Jahr Jensen

Norske Felleskjøp SA

Torstein Stoknes Jensen

Felleskjøpet Agri SA

John-Erik S. Johansen

Norges Bondelag

Mina Mjærum Johansen

Østfold Bondelag

Vidar Kapelrud

Akershus Bondelag

Inger Johanne Karlengen

Norgesfôr AS

Jon Gunnar Karterud

Nortura

Bjørnhild Kihle

Oppland Bondelag

Kjersti Kildahl

NIBIO

Ole Kind

Jook AS

Marianne Kirchoff

Landkreditt SA

Heidi Kirkeby

Østfold Bondelag

Ottar Kjus

Ås Landbrukslag

Lars Kjuus

NLR

Øyvind Kjølberg

Akershus Bondelag

Anders Klaseie

Norges Bondelag

Ann Kristin Knudsen

Akershus bondelag

Engebret Kommisrud

 

Solveig Kongsrud

Norsvin SA

Anne Glesaaen Kraggerud

Felleskjøpet Agri SA

Ole Kraggerud

Kornbonde

Maria Krekling

Landbruks- og matdepartementet

Rebekka Helén Kristiansen

MatPrat

Maria Kvalevåg

Miljødirektoratet

Kirsten Kverneland

Nortura

Torbjørg Kylland

Follo Regnskap SA / Bonde

Ingvald Landet

Hedmark Bondelag

Vivecka Langberget

Felleskjøpet Agri SA

Geir Langseth

Felleskjøpet Agri SA

Kåre Larsen

Vestfold Bondelag

Vilde Lavoll

Landbruksdirektoratet

Per Martin Lea

Vestfoldmøllene AS

Per Ove Leistad

Braskereidfoss kornsilo

Per Runar Lia

Nortura

Stein Are Lie

Vestby Landbrukslag

Ann-Lisbeth Lieng

Felleskjøpet Agri SA

Morten Lillemo

NMBU

Håkon Lindstad

Norderhov Sogneselskap

Lars-Kåre Linnerud

AS Råde Mølle og Kornsilo

Øystein Lofstad

Felleskjøpet Agri SA

Geir Lohn

Hedmark Bondelag

Juliana Lopes

Amaggi

Thomas Lundgaard

Chr. Holtermann AS

Eli Markussen

Fiskå Mølle

Ebbe Maurtvedt

Mysen Kornsilo og Mølle SA

Line Meinert Rød

Landbruks- og matdepartementet

Jan Ole Mellby

Geno sa

Camilla Mellemstrand

Samvirke

Peter Melsnes

Hedmark Bondelag Kornutvalg.

Beate Menes Didriksen

Vestfoldmøllene

Halvor Midtbø

Bonde

Jon Midtbø

Telemark Bondelag

Oddvar Mikkelsen

Kornutvalet, Norges Bondelag

Julie Mjelva

Landbruksdirektoratet

Veera Mo

Framtiden i våre hender

Øystein Moen

Norsvin

Nils Moesødegård

Hole landbrukslag

Harald Moskvil

Miljøpartiet de grønne

Einar Myki

Felleskjøpet Agris Kontraktsavlerlag

Erling Mysen

Magasinet Svin

Øystein Mysen

Nortura

Katrine Andersen Nesse

Animalia AS

Ståle Nordmo

Nordland bondelag

Bothild Å. Nordsletten

Bondevenne

Kato Nykvist

Nationen

Torill Emblem Nysted

Animalia AS

Steinar Næss

Läntmannen Cerelia AS

Margrete Nøkleby

Hedmark Bondelag

Tarald Magne Oma

Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Lars Opsal

Hedmark Bondelag

Sigrun Pettersborg

Norges Bondelag

Rita Rakstad

 

Morten Rasmussen

NIBIO

Anna Rathe

Kornutvalget

Per Reese

Bonde

Eli Reistad

Norske Felleskjøp SA

Lars Reitan

Graminor

Thore Retvedt

Strand Unikorn AS

Anja Bakken Riise

Fremtiden i våre hender

Thomas Riiser

Felleskjøpet Agri SA

Hege Rivedal Ødegaard

Denfofa AS

Arne Roang

Lantmannen Cerealia A/S

Nina Strømnes Rodem

Landbruksdirektoratet

Bente Roer

Nortura

Thor Johannes Rogneby

Felleskjøpet Agri SA

Anders Rognlien

Felleskjøpet Agri SA

Terje Romsaas

Terje G. Romsaas

Tom Roterud

Matmerk

Odd Kåre Rugland

Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Oddbjørn Rød

Kornsatsing i Vestfold/ Vestfold Bondelag

Knut Røflo

Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Hans Jørgen Olsen Røren

Vestfold bondelag/Referansegruppe korn Vestfold/bonde

Terje Røyneberg

Landbruks- og matdepartementet

Ola Råbøl

Oppland Bondelag

Per Christian Rålm

Norske Felleskjøp SA

Egil Samnøy

Jarlsberg Hovedgård

Sigurd Sandaaker

Landbruks- og matdepartementet

Anders Sandbu

Bondebladet

Rune Sandsether

NHF, Kio og bonde.

Emil Sandsør

 

Sven Sandvik

0

Anders Sigstad

Landkreditt SA

Hilde Haug Simonhjell

Landbruksdirektoratet

Jon Heldor Skaare

Norsenteret Kongsvinger SA

Anders Skarsgard

Ringerikes Kornsilo

Helge Skinnes

NMBU

Widar Skogan

Landbruks- og matdepartementet

Anne Jødahl Skuterud

Felleskjøpet Agri SA

Ingebjørg Slang Sørli

Østfoldkorn SA

Terje Sletnes

NHO Mat og Drikke/Norkorn

Andreas Slinning

Chr Holtermann AS

Bernt Kr. Snapa

Nortura

Mikkel Stafsberg  Snarud

Hedmark Bondelag

Glenn Snellingen

Fiskå Mølle

Per Øivin Sola

Bonde

Bent Solbakken

Norgesmøllene AS

Simen Solbakken

Akershus Bondelag

Astrid Solberg

Norges Bondelag

Harald Solberg

KiO/ NLR

Siri Solberg

 

Steinar Solum

Vestfoldmøllene AS

Bjørn Stabbetorp

Felleskjøpet Agri SA

Elin Marie Stabbetorp

Norges Bondelag

Jan Stabbetorp

NLR Øst

Sølve Stiauren

Norsk landbruksrådgiving øst

Anne Stiberg

Felleskjøpet Agri SA

Einar Strand

NLR / NIBIO

Anders Strande

Norderhov Sogneselskap

Lars Fredrik Stuve

Norderhov Sogneselskap

Åse Sundvor

Hedmark bondelag

Sveinung Svebestad

Felleskjøpet Rogaland Agder

Inger Johanne Sveen

Norges Bondelag

Siri Svendgård-Stokke

NIBIO

Bjørn Tor Svoldal

Yara Norge

Tore Swensen

Strand Unikorn

Ingunn H. Sømme

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Magnus Talberg

Østfoldkorn SA

Astrid Een Thuen

Norske Felleskjøp SA

Erling Thuen

 

Kristian Thunes

Felleskjøpet Agri SA

Jan Ivar Tjernæs

Kråkstad og Ski bondelag/bonde

Jørn Tokerud

Eurofins Food & Feed

Hans Edvard Torp

Landkreditt SA

Leif Gunnar Trosterud

Felleskjøpet Agri SA

Anders Trømborg

Yara Norge AS

Torbjørn Tufte

AgriAnalyse

Arnstein Tveito

Norges Bondelag

Atle Tærum

KIO/Bonde

Harald Tømmerstigen

Strand Unikorn

Gyda Gaarder Tøraasen

Norske Felleskjøp SA

Christine Tørklep

Denofa AS

Håkon Tørrestad

Leder kio

Anne Kjersti Uhlen

Norwegian University of Life Scienc

Knut Erik Ulltveit

Agder Bondelag

Ole Hans Unelsrød

NBL, Kornutvalget

Svend Arild Uvaag

Østfold Bondelag

Per Harald Vabø

Felleskjøpet Rogaland Agder

Ilze Vakse

 

Stine Marie Vandsemb

NLR Øst

Alf Vederhus

Landbruks- og matdepartementet

Harald Vego

Bonde

Harald Velsand

Norges Bondelag

Steinar Velten

NLR Øst

Mari Vengnes

Landbruksdirektoratet

Thomas Vermes

ABC Nyheter

Oddvar Vignes

Rogaland Bondelag

Knut T. Voreland

Norderhov Sogneselskap

Wendy Waalen

NIBIO

Sissel Waaler

Buskerud Bondelag

Ann Kristin Wang

 

Johan Warlo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Per-Ole Wiersholm

Østmøllene AS

Wenche Ytterli

FKA

Hege Rivedal Ødegaard

Denfofa AS

Arne Elias Østerås

Kornutvalget Norges Bondelag

Hanne Christine Øverli

Felleskjøpet Agri SA

Lillian Øygarden

Nibio

Ann-Magritt Thune Aaland

Felleskjøpet Agri SA

Rune Aamli

Fiskå Mølle

Kjetil Aandstad

Fiskå Mølle Flisa

Bjarne Bekkeheien Aase

Nationen

Erling Aas-Eng

Norges Bondelag

Håkon Aass

Aneco Forsikringsmegling

Espen Aasvangen

Fagskolen Innlandet/Hvam vgs

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.