Kornkonferansen 2019

9.00-16.00 31. januar 2019

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerte Kornkonferansen 2019 torsdag 31. januar.

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og  Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. 

Se video fra hele Kornkonferansen 2019. Se programmet nedenfor med linker til hvert enkelt foredrag i videoen.

Plansjer fra foredragene er lagt inn i programmet nedenfor. 

Program

Tid

Tema

Innleder

 

09.30
Video

 

Velkommen v/ordstyrer

 

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

 

 

Er norsk matforsyning sikker?

 

09.40
Video

Ny minister – ny politikk?

Kommentarer fra jordbruket

Spørsmål fra salen

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

 

Lars Petter Bartnes/ Anne Jødahl Skuterud

 

10.45
Video 1:19:30

Kornberedskap - Felleskjøpets forslag

Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

11.05
Video 1:48:00

Sårbarheten for norsk kornproduksjon – trenger man en beredskapsstrategi

Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse

Håkon Riekeles, Cevita

 

11.30

 

Lunsj

 

 

Video 3:12:00 

 

Jordbruk og klima

 

Ordstyrer Anne J. Skuterud, Norske Felleskjøp

12.30

Video 3:16:00

Har vi nok såkorn 2019?

Hva bør vi gjøre framover?

Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri

12.50
Video 3:31:50

Hva blir klimakravene til jordbruket?

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

13.10
Video 3:51:20

Klima på gårdsnivå – erfaringer med pilotene

Svein Skøien

13.30
Video 4:04:20

Ny teknologi og klimanytte

Bjarne Holm, Felleskjøpet Agri

Magne N. Hertzenberg, Felleskjøpet Agri

13.50

Spørsmål fra salen

 

 

14.00

 

Pause

 

 

14.20

Video 5:01:30

Et liv uten glyfosat?

  • Konsekvenser for kornproduksjon
  • Diskusjoner i EU

 

Arne Hermansen, NIBIO

Elin M. Stabbetorp, Norges Bondelag

14.45
Video 5:33:30

Kvalitetsvariasjoner i norsk mathvete – soppenes hittil ukjente rolle

Ingerd Skow Hofgaard, NIBIO

14.00
Video 5:46:20

Markedspotensialet for norsk matbygg

Ellen Krageberg, Norges Bygdekvinnelag

15.10
Video 5:57:00

Et liv med korn- og kraftfôrpolitikk

Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

Per Skorge, Norges Bondelag

Steinar Helgen, Landbruks- og matdepartementet

15.40

Avslutning og vel hjem

Anne Jødahl Skuterud og Sigrid Hjørnegård

Deltagerliste

Navn

Firma eller organisasjon

Rune Aamli

Fiskå Mølle

Heidi Udnes Aamot

NIBIO

Kjetil Aandstad

Fiskå Mølle Flisa AS

Ragnar Aasan

Bonde

Bjarne Bekkeheien Aase

Nationen

Erling Aas-Eng

Hedmark Bondelag

Håkon Aass

Aneco Forsikringsmegling AS

Espen Aasvangen

Fagskolen Innlandet / Hvam vgs.

Unni Abrahamsen

NIBIO

Ann Cecilie Agnor

Ås Landbrukslag

Gro Tvedt Anderssen

Felleskjøpet Agri SA

Per-Asbjørn Andvik

Felleskjøpet Agri

Tormod Antonsen

Gårdbruker

Carsten Arnt - Jensen

Holli Mølle AS

Dagfinn Arntsen

Østfoldkorn SA

Olav Aspli

Felleskjopet Agri

Geir Inge Auklend

Felleskjøpet Rogaland Agder

Mikkel Johannes Bakkegard

Bonde

Aashild Bang

Planteforum Buskerud Bondelag

Randi Holien Bartnes

Steinkjer Kornsilo

Lars Petter Bartnes

Norges Bondelag

Nils Øyvind Bergset

Landbruks og matdepartementet

Eli Berven

Akershus Bondelag

Tor Birkemo

Østmøllene

Svein Bjerke

Norsk Frøavlerlag

Torstein Bjerke

Gårdbruker

Fredrik Bjerketvedt

Skiptvet Mølle SA

Harald Bjørge

Bonde

Håvard Bjørgen

Yara

Roar Bjørkeli

Norgesmøllene AS

Finn Bjørnå

Felleskjøpet Agri

Anne Cathrine Blakstad

Bonde

Lars Egil Blekkerud

Oppland Bondelag

Olaug Vervik Bollestad

Landbruks- og matdepartementet

Pia Borg

Mattilsynet

Margrethe Brantsæter

Norsk Fjørfelag

Guro Breck

Hedmark Bondelag

Joar Brukvangen

Fylkesmannen i Innlandet

Karstein Brøndbo

Norske Felleskjøp

Anne Bunger

AgriAnalyse

Trond Buraas

Graminor

Harald Bøhnsdalen

Bonde

Børre Børresen

Børre Jens Børresen

Agnete Børresen

Geno SA

Kjell Børresen

Hedmark fylkeskommune

Kristin Børresen

Graminor AS

Jon Arne Dieseth

Graminor AS

Martin Dombestein

Norgesfôr AS

Stig Drillestad

Strand Unikorn AS

Hans Dynge

Bonde

Eva Dyran

Strnd Unikorn AS

Amund Dønnum

Felleskjøpet Agri

Maurtvedt Ebbe

Mysen Kornsilo og Mølle SA

Anders Eggen

FKA

Bjørn Eidem

RURALIS Utredning

Henrik Einevoll

Landbruks- og matdepartementet

Stig Arne Ekker

Norgesmøllene

Maria Ellingsen

Synlab, Analytics & Services Norway

Gulbrand Eng

Østmøllene AS

Steinar Engebretsen

Strand Unikorn AS

Kjell-Kristian Engebretsen-Sæther

Felleskjøpet Agri SA

Sigurd Enger

Akershus bondelag

Heidi Engeset

Landbruksdirektoratet

Marit Epletveit

Rogaland Bondelag

Torgeir Erfjord

Felleskjøpet Rogaland Agder

Ingvild Evju

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Odd Arne Evju

Felleskjøpet Agri SA

Harald Fagerås

Norderhov Sogneselskap

Trond Fidje

Felleskjøpet Agri

Jostein Fjeld

Strand Unikorn

Bodhild Fjelltveit

Norges Bondelag

Sindre Flø

Norske Felleskjøp

Anders Formo

Anders Formo

Karl-Oskar Fosshaug

Felleskjøpet Agri SA

Einar Frogner

Norges Bondelag

Kolbjørn Frøseth

Norsk Fjørfelag

Eirik Magnus Fuglestad

Ruralis

Otto Galleberg

Fylkesmannen Oslo og Viken

Bjørn Gimming

Norges Bondelag

Torger Gjefsen

Grovfôr 2020

Nils-Magne Gjengedal

Sogn og Fjordane Bondelag

Torgeir Gjølberg

Landbruks og matdepartementet

Tore Glærum

Felleskjøpet Agri/Bonde

Steffen Green

Buskerud Bondelag

Mona Kolstad Gregersen

Sparebanken Østlandet

Håkon Grotli

Landbruks og matdepartementet

Gustav Grøholt

Norsvin

Tronn Grøndahl

Bonde

Bjørn-Einar Gåsholt

Vestfoldmøllene AS

Trine Thanh Ha

Landbruksdirektoratet

Hans Kristian Hagen

Felleskjøpet Agri

Sveinung Halbjørhus

Norske Felleskjøp

Odd Magne Harstad

NMBU

Jan Idar Haugen

Rogaland bondelag

Frøydis Haugen

Norges Bondelag

Jon Magnar Haugen

Landbruks og matdepartementet

Knut Haugland

Felleskjøpet Agri

Ola Hedstein

Landbrukssamvirke

Kristina Hegge

Oppland Bondelag

Hege Heiberg

Landbruksdirektoratet

Bakke Helge

Mysen Kornsilo og Mølle SA

Steinar Helgen

Landbruks og matdepartementet

Jon Petter Helgestad

Helgestad Gård

Kai Roger Hennum

Norske Felleskjøp

Birgitte Henriksen

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Arne Hermansen

NIBIO

Jon Arne Hersleth

FkAK  (Felleskjøpet Agri’s kontraktavlerlag)

Magne Hertzenberg

Felleskjøpet Agri SA

Margaret Eide Hillestad

AgriAnalyse

Odd-Einar Hjortnæs

Debio

Bernt Hoel

Yara Norge

Ingerd Skow Hofgaard

NIBIO

Bård Hoksrud

Landbruks og matdepartementet

Elisabeth Irgens Hokstad

TINE

Elisabeth Holand

Felleskjøpet Agri

Bjarne Holm

Felleskjøpet Agri SA

Trond B Holt

TT-Landbruk DA

Hege Hopen

Matmerk

Morten Houmb

Felleskjøpet Agri SA

Anders Huus

Norges Bondelag

Tormod Hval

Bonde

Sigrid Hjørnegård

Norges Bondelag

Øystein Iselvmo

Troms Bondelag

Anne Katrine Jensen

Fka

Håvard Georg Jensen

Landbruksdirektoratet

Torstein Jensen

Felleskjøpet Agri

Bente Jahr Jensen

Norske Felleskjøp

Torkil S Johannessen

TT-Landbruk DA

Jon Ansten Johansen

FKA

Mina Mjærum Johansen

Østfold Bondelag

Torgun Johnsen

Mattilsynet

Terje Jordbekken

Sparebank 1 Østlandet

Knut Arne Jørgensen

Bonde

Vidar Kapelrud

Bondelagets Servicekontor AS, avdeling Akershus

Hans Frode Kielland Asmyhr

Graminor AS

Ole Kind

Sande Landbruksdrift DA, Bonde

Heidi Kirkeby

Østfold Bondelaget

Ottar Kjus

Ås Landbrukslag

Øyvind Kjølberg

Akershus Bondelag

Anders Klaseie

Kornprogrammet i Akershus og Østfold

Elisabeth Viken Klokkervold

Norgesmøllene AS

Hans Olav Klynderud

Vestby Mølle og Kornsilo SA

Ann Krisrin Knudsen

Akershus bondelag

Kristine Koller

Felleskjøpet/Skedsmo Bondelag/Bonde

Audun Korsæth

NIBIO

Ellen Krageberg

Norges Bygdekvinnelag

Maria Krekling

Landbruks og matdepartementet

Annbjørg Kristoffersen

NIBIO

Jan-Eivind Kvam-Andersen

Yara Norge

Torbjørg Kylland

Bonde/ Follo regnskap SA

Sandra Lande

Opplysningsvesenets fond

Kåre Larsen

Vestfold Bondelag

Per Martin Lea

Vestfoldmøllene AS

Tor Erik Leland

Norges Bondelag

Ann-Lisbeth Lieng

Felleskjøpet Agri

Helene Lillekvelland

Norsk Landbrukssamvirke

Lars Kåre Linnerud

AS Råde Mølle og Kornsilo

Øystein Lofstad

Felleskjøpet Agri Sa

Anne Marthe Lundby

NIBIO

Trond Løfsgaard

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Eli Markussen

Fiskå Mølle

Eivind Meen

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Jan Ole Mellby

Geno sa

Terje Hagen

 

Peter Melsnes

Kornutvalg Hedmark Bondelag

Beate Menes Didriksen

Norgesfôr AS

Rolf Mikaelsen

Vestfoldmøllene AS

Jon Mjærum

Norsk Landbruksrådgiving

Øystein Moi

Norges Bondelag

Anders Mona

Fylkesmannen i Trøndelag

Harald Moskvil

Harald Moskvil

Einar Myki

Felleskjøpets kontraktsdyrkerlag FKAK

Thorleif Müller

Thorleif Müller

Marte Narvestad

Norske Felleskjøp

Katrine Andersen Nesse

Animalia AS

Torunn Nordbø

Opplysningskontoret for brød og korn

Marianne Nordhus

Felleskjøpet Rogaland Agder

Ståle Nordmo

Fylkesleder Nordland Bondelag

Margrete Nøkleby

Hedmark Bondelag

Martin Opsahl

Bonde og landbruksrådgiver i Enebakk kommune

Eline Stokstad Oserud

Akershus Bondelag

Kjetil Randem

Løvenskiold-Vækerø

Anna N Rathe

Anna Neergaard Rathe

Carl Thore Retvedt

Strand Unikorn AS

Paul Henrik Ring

NIBIO

Arne Roang

Lantmannen Cerealia A/S

Nina Strømnes Rodem

Landbruksdirektoratet

Tom Roterud

Matmerk

Gry-Heidi Ruud-Wethal

Norges Bondelag

Oddbjørn Rød

Kornsatsing i Vestfold/ Vestfold Bondelag

Line Meinert Rød

Landbruks og matdepartementet

Elin Røed

Vestfold Bondelag

Erlend Røhnebæk

Gjølstad Gård AS

Solveig Rønning

Tillitsvalgt -Tine

Hans Jørgen Olsen Røren

Vestfold Bondelag

Terje Røyneberg

LMD

Ola Råbøl

Oppland Bondelag

Per Christian Rålm

Norske Felleskjøp

Egil Samnøy

Jarlsberg Hovedgård

Sigurd Sandaaker

Landbruks- og matdepartementet

Ole Marius Sandmo

Norges Bondelag

Rune Sandsether

Norsk Havreforening/KIO og Bonde

Nina Glomsrud Saxrud

Fylkesmannen i Oslo og Viken landbruksavdelingen

Asbjørn Schjerve

Norsvin SA

Elisabeth Schøyen Seberg

Synlab analytics & services Norway AS

Anders Sigstad

Landkreditt SA

Jakob Simonhjell

NLR

Håvard Simonsen

Samvirke

Anders Skarsgard

Ringerikes Kornsilo SA

Ola Skinnes

Bonde

Hallgeir Skjørdal

Hallgeir Skjørdal, Bonde

Per Skorge

Norges Bondelag

Anne Jødahl Skuterud

Norske Felleskjøp

Svein Skøien

Norsk landbruksrådgiving

Audhild Synnøve Slapgård

Nord-Trøndelag Bondealg

Arne Ivar Sletnes

Norsk Landbrukssamvirke

Terje Sletnes

Norkorn/NHO Mat og Drikke

Andreas Slinning

 

Christian Anton Smedshaug

Agri Analyse

Mikkel Snarud

Kornutvalget Hedemark

Glenn Snellingen

Fiskå Mølle

Bent Solbakken

Norgesmøllene AS

Simen Solbakken

Akershus Bondelag/bonde

Harald Solberg

NLR Innlandet/ KiO

Steinar Solum

Vestfoldmøllene AS

Elin Marie Stabbetorp

Norges Bondelag

Bjørn Stabbetorp

Felleskjøpet Agri SA

Henrik Stenberg

Bonde

Liss Cathrine Holme Stokker

AS Råde Mølle og Kornsilo

Einar Strand

NLR / NIBIO

Anders Strande

Norderhov Sogneselskap

Bjørg Stumberg

Bonde

Lars Fredrik Stuve

Norske Felleskjøp

Paul Sukkestad

Lena-Valle vgs.

Svein Sundsbø

 

Sveinung Svebestad

Felleskjøpet Rogaland Agder

Tore Swensen

Strand Unikorn

Karl Erik Sylling

Ulleland Gård

Gerd Syverstad

Østfoldkorn SA

Viil Søyland

Landbruks og matdepartementet

Karsten Thoner

Hedmark bondelag, kornutvalget

Astrid Thuen

AgriAnalyse

Kristian Thunes

Felleskjøpet Agri

Jørn H. Tokerud

Eurofins Food & Feed Testing

Ivar Tollan

Ovf

Bell Batta Torheim

Landbruks- og matdepartementet

Hans Edvard Torp

Norges Bondelag, Kornutvalget

Frode Toven

Norgesfôr AS

Leif Gunnar Trosterud

Felleskjøpet Agri SA

Atle Tærum

FKAK

Harald Tømmerstigen

Strand Unikorn

Gyda Gaarder Tøraasen

Norges Bondelag

Håkon Tørrestad

KIO

Knut Erik Ulltveit

Aust-Agder Bondelag

John Arne Ulvan

Felleskjøpet Agri SA

Ole Hans Unelsrød

Kornutvalget NBL

Birte Usland

Norges Bondelag

Svend Arild Uvaag

Østfold Bondelag

Per Harald Vabø

Felleskjøpet Rogaland Agder

Silja Valand

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Harald Vego

Bonde

Karoline Finstad Vold

Fylkesmannen i Innlandet

Erling Vold

Bonde

Knut Voreland

Norderhov Sogneselskap

Magne Vårvik

Maxkorn

Wendy Waalen

NIBIO

Johan Warlo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Harald Moksnes Weie

Landbruksdirektoratet

Stein Inge Wien

Ringsaker kommune

Per-Ole Wiersholm

Østmøllene AS

Wenche Ytterli

FKA

Even Øinæs

Vestby Mølle og Kornsilo SA

Arne Elias Østerås

Kornutvalget Norges Bondelag

Johanne Sæther Houge

Norges Bondelag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.