Kornkonferansen 2017

8.00-16.00 18. januar 2017

Sted: Oslo Kongressenter

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerer Kornkonferansen 2017. Se videoer på http://ustre.am/1eIPG og plansjer i programmet nedenfor.

Del 1: Ny jordbruksmelding

09:30  Velkommen v/ Anne Jødahl Skuterud, leder i Norske Felleskjøp

09:45  Ny jordbruksmelding- ny kurs v/ Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

10:15  Hvor står Stortinget? Debatt og spørsmål

  • Ordstyrer: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen
  • Ingunn Foss, Høyre
  • Fremskrittspartiet
  • Pål Farstad, Venstre
  • Line Henriette Hjemdal, Kristelig Folkeparti
  • Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet
  • Knut Storberget, Arbeiderpartiet
  • Harald Moskvil, Miljøpartiet De Grønne
  • Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti

12:00  Lunsj

Del 2: Større krav til redusert klimaavtrykk

Ordstyrer: Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp

13:00 Forbrukertrender, hva bør kornbonden bry seg om? v/ Jan Erik Eikeland, Norgesmøllene

13:15 Hvilke krav kan kornbonden få av de som er opptatt av miljøet? v/ Ingrid Skjoldvær, Leder Natur og Ungdom

13:30 Klima og avling- strategier for vinn vinn v/ Bernt Hoel, Yara

13:45 Hva kan leverandøren gjøre for å redusere klimagassutslippet? v/ John Arne Ulvan, konsernsjef Felleskjøpet Agri

14:00 Hvordan kan klimaråd på gårdsnivå hjelpe bonden? v/ Kristen Bartnes, direktør Norsk landbruksrådgiving

14:15 Pause

14:35 Norsvin sin visjon om 100% Norsk svinefôr v/ Olav Eik-Nes, administrerende direktør Norsvin Sa

14:50 Blir det mer norsk korn om svinefôret blir 100% norsk? v/ Trude Ulven, Felleskjøpet Agri

15:05 Havre på nye måter v/ Bent Solbakken, Norgesmøllene

15:20 Oppsummering v/ Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp

15:30 Vel hjem!

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og  Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Det er påmeldt 295 deltakere på konferansen. Deltakerne er bønder, rådgivere og ansatte i verdikjeden for korn og forvaltninga.

Deltageravgiften er 820 kr og 410 kr for studenter. Deltageravgiften økte med 100 kr etter påmeldingsfristen, som var 12. januar.

Påmelding: www.deltager.no/kornkonferansen2017

Påmeldte pr 17.1.2017

Nr

Navn

Firma/organisasjon

1

Rune Aamli

Fiskå Mølle

2

Kjetil Aandstad

Fiskå Mølle Flisa AS

3

Bjarne Bekkeheien Aase

Nationen

4

Håkon Aass

Aneco Forsikringsmegling

5

Espen Aasvangen

Hvam videregående skole / Fagskolen Innlandet

6

Unni Abrahamsen

NIBIO

7

Reidar Almås

Norsk senter for bygdeforskning

8

Jon Olav Alstad

Footprint

9

Tarald Amundsrud

Bonde på Sønsterød Gård

10

Gro Tvedt Anderssen

Felleskjøpet Agri

11

Carsten Arnt - Jensen

Holli Mølle AS

12

Olav Aspli

Felleskjopet Agri

13

Geir Inge Auklend

Felleskjøpet Rogaland Agder

14

Gunnar Bakke

BKLF AS

15

Gro Bakken-James

Dalebakken Mølle AS

16

Aashild Bang

Buskerud bondelag

17

Kristen Bartnes

Norsk Landbruksrådgiving

18

Lars Petter Bartnes

Norges Bondelag

19

Randi Holien Bartnes

Steinkjer Kornsilo

20

Marthe Bay Haugen

Landbruks- og matdepartementet

21

Ola Bekken

FKRA

22

Sissel Berge

Norges Bondelags kornutvalg

23

Elin Bergerud

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

24

Nils Øyvind Bergset

Landbruks- og matdepartementet

25

Tor Birkemo

Norgesfôr Østmøllene

26

Eldor Bjerke

Buskerud Bondelag

27

Torstein Bjerke

Gårdbruker

28

Fredrik Bjerketvedt

Skiptvet Mølle SA

29

Roar Bjørkeli

Norgesmøllene AS

30

Erik Bjørnstad

Felleskjøpet Agri

31

Guro Breck

Hedmark Bondelag

32

Bjørn Dybo Breivik

Bonde

33

Kari Lise J. Breivik

Bonde

34

Elin Brekke

Landbruksdirektoratet

35

Anne Thorine Brotke

Norges Bondelag

36

Trond Buraas

Graminor

37

Arild Bustnes

Norges Bondelag

38

Stein Erik Cedergren

Felleskjøpet Agri SA

39

Wenche Myhre Dahle

Felleskjøpet Agri SA

40

Janne Dale

Felleskjøpet Agri SA

41

Martin Dombestein

Norgesfôr AS

42

Bernt Eggan

Felleskjøpet Agri

43

Bjørn Eidem

NHO, Mat og Landbruk

44

Bjørn Eidem

URSUS CONSULTOR AS

45

Jan Erik Eikeland

Norgesmøllene

46

Olav Eik-Nes

Norsvin

47

Trond Elingsbø

Oppland Bondelag

48

Gulbrand Eng

Østmøllene AS

49

Christen Engeloug

Bonde

50

Sigurd Enger

Akershus bondelag

51

Kari Engmark

Fylkesmannen Oslo og Akershus

52

Marit Epletveit

Rogaland Bondelag

53

Cato Fagermoen

Felleskjøpet Agri SA

54

Trond Fidje

Felleskjøpet Agri

55

Willy Finnbakk

Time bondelag

56

Jostein Fjeld

Strand Unikorn

57

Karoline Fjeldstad

Fylkesmannen i Østfold

58

Jardar E. Flaa

Norges Bondelag

59

Sindre Flø

Norske Felleskjøp

60

Inger Nina Foss

Skiptvet Mølle SA

61

Ingunn Foss

Høyre

62

Karl-Oskar Fosshaug

Felleskjøpet Agri SA

63

Einar Frogner

Norges Bondelag

64

Finn Frøshaug

Enebakk Kommune

65

Eirik Magnus Fuglestad

Norges Bondelag

66

Otto Galleberg

Fylkesmannen i Buskerud

67

Julie Gaukerud Søreby

Fylkesmannen i Hedmark

68

Marit Gauterud

Bonde

69

Torger Gjefsen

Torger Gjefsen

70

Mari Gjestvang

Medlem Bondelaget

71

Sverre Glomstein

Sverre Glomstein

72

Olaf Godli

Norsk Bonde og Småbrukarlag

73

Camilla Grefsli

Kornprogrammet/ Østfold Bondelag

74

Finn Grimsrud

Haldenvassdraget vannområde

75

Martin Grimstad

Landbruks- og matdepartementet

76

Elise Marie Klavestad Grythe

Elise Marie Klavestad Grythe  ( gris og kornprodusent)

77

Gustav Grøholt

Norsvin

78

Bjørn-Einar Gåsholt

Vestfoldmøllene AS

79

Hans Kristian Hagen

Felleskjøpet Agri

80

Sveinung Halbjørhus

Norske Felleskjøp

81

Torbjørn Hansen

Felleskjøpet Agri

82

Thor Haraldseth

Felleskjøpet Agri SA

83

Erik Harsem

HBC Harsem Bioeconomy Consulting

84

Odd Magne Harstad

NMBU

85

Lars Olav Haug

Bondebladet

86

Jan Idar Haugen

Rogaland bondelag

87

Ola Hedstein

Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor

88

Hans Kristian Hegg

Hegg

89

Geir Heggheim

Norsvin

90

Hege Heiberg

Landbruksdirektoratet

91

Jon Petter Helgestad

Jon Petter Helgestad

92

Augon Hellkås

Lantmannen Cerealia AS

93

Kai Roger Hennum

Norske Felleskjøp

94

Birgitte Henriksen

Kimen Såvarelaboratoriet AS

95

Line Henriette Hjemdal

Kristelig Folkeparti

96

Oskar Hjermstad

Felleskjøpet Agri

97

Bernt Hoel

Yara

98

John Ove Hoel

Felleskjøpet Agri SA

99

Egil Hoen

Buskerud Bondelag

100

Kjersti Hoff

Høgholen gard

101

Elisabeth Irgens Hokstad

TINE

102

Vegard Holm

Felleskjøpet Agri

103

Liss Cathrine Holme Stokker

Norgesfôr Råde Mølle

104

Trond B Holt

TT-Landbruk DA

105

Hans Edvard Holtung

Vestfold bondelag

106

Morten Houmb

Felleskjøpet Agri SA

107

Ivar Hovland

NIBIO

108

Anders Huus

Norges Bondelag

109

Tormod Hval

Tormod H

110

Bjørn Hvaleby

Matmerk

111

Toralf Hvidsten

Østfoldkorn SA

112

Harald Håkenrud

Hedmark Bondelag

113

Bente Jahr Jensen

Norske Felleskjøp

114

Torstein Jensen

Felleskjøpet Agri

115

Gabriel Joa

FKRA

116

Torkil S Johannessen

TT-Landbruk DA

117

Jon Ansten Johansen

Felleskjøpet Agri

118

Mina Mjærum Johansen

Østfold Bondelag

119

Rune Johnsen

Norgesmøllene AS

120

Amund Johnsrud

Norges Bondelag

121

Øystein E. Jørem

Yara Norge

122

Vidar Kapelrud

Akershus Bondelag

123

Oddrun Karlstad

Felleskjøpet Agri

124

Hans Harald Kirkevold

Norsvin

125

Ane Kismul

Norges Bondelag

126

Maren Kjølberg

Norges Bondelag

127

Øyvind Kjølberg

Kornprogrammet/ Akershus Bondelag

128

Anders Klaseie 

Kornprogrammet/ Akershus Bondelag

129

Åge Klepp

Norsk Landbrukssamvirke

130

Hans Olav Klynderud

Vestby Mølle & Kornsilo SA

131

Hanne Klægstad

Landbruks- og matdepartementet

132

Shiori Koga

Nofima As

133

Roger Kollstuen

Norsk Landbruksrådgiving Øst

134

Herbjørn Kolstad

Jamtsve/Hanemo samdrift

135

Wenche Irene Kristiansen

Felleskjøpet Agri SA

136

Torbjørg Kylland

Follo Regnskap SA

137

Anders Langgård

Aker Gård

138

Kåre Larsen

Vestfold Bondelag

139

Per Martin Lea

Vestfoldmøllene AS

140

Harald A. Lein

Felleskjøpet Agri

141

Jomar Leira

Bonde

142

Astri Liland

Norsk Landbrukssamvirke

143

Ole Magnus Lillestrand

Kornprogrammet/ Østfold Bondelag

144

Arne Lofthus

Norsk Bonde og Småbrukarlag

145

Siri Lothe

Landbruks- og matdepartementet

146

Hans Jacob Lund

Graminor AS

147

Lise O. Lund

Norsk Landbruksrådgiving Øst

148

Anne Marthe Lundby

Ringsaker kommune, landbrukskontoret

149

Eilin Lundekvam By

Opplysningskontoret for brød og korn

150

Trond Løfsgaard

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

151

John Petter Løvstad

Norsk Bonde og Småbrukarlag

152

Eli Markussen

Fiskå Mølle

153

Kim-Reidar Martinsen

Skjelfoss Korn

154

Eivind Meen

Kimen Såvarelaboratoriet AS

155

Jan Ole Mellby

Geno sa

156

Signe Melstrøm Mellem

Kornutvalget Norges Bondelag

157

Beate Menes Didriksen

Norgesfôr AS

158

Harald Milli

Graminor AS

159

Martha Mjølnerød

Østfold Bondelag

160

Øystein Moi

Norges Bondelag / Agderkontoret

161

Andre Monsrud

NHO Mat og Drikke

162

Harald Moskvil

Miljøpartiet De Grønne

163

Einar Myki

Norges Bondelag

164

Thorleif Müller

Vestfold Bondelag

165

Erling Mysen

SVIN

166

Ola Nafstad

Animalia

167

Marte Narvestad

Norske Felleskjøp

168

Eirik Nedrelid

Norsk Landbrukssamvirke

169

Katherine A. G. Nielsen

NMBU

170

Tommy Nielsen

Skiptvet Mølle SA

171

Trond Nilsen

Skjelfoss Korn

172

Torunn Nordbø

Opplysningskontoret for brød og korn

173

Kato Nykvist

Nationen

174

Margrete Nøkleby

Hedmark Bondelag

175

Anne Cecilie Olsen

Norsk Landbruksrådgiving Viken

176

Reidar Olsen

Landbruksdirektoratet

177

Marianne Woxen Opsahl

ALcontrol AS

178

Martin Opsahl

Enebakk Kommune

179

Lars Opsal Jr.

Hedmark Bondelag

180

Åsmund Prytz

Politisk rådgiver Venstre

181

Svend Pung

NMBU

182

Trond Ivar Qvale

Horgen gård

183

Rita Rakstad

Felleskjøpet

184

Jon Randby

Fylkesmannen i Vestfold

185

Jens Andreas Randem

NMBU

186

Per Reese

Per Reese

187

Lars Reitan

GRAMINOR AS

188

Carl Thore Retvedt

Strand Unikorn AS

189

Paul Henrik Ring

Nibio

190

Arne Roang

Lantmannen Cerealia

191

Lars Roe

Telemark bondelag

192

Terje Romsaas

Terje Romsaas

193

Tom Roterud

Matmerk

194

Jonas Habberstad Ryen

ALcontrol

195

Sigurd Rysstad

NMBU

196

Line Meinert Rød

Landbruks- og matdepartementet

197

Knut Røed

Yara International ASA

198

Ole Røed

969091879/ Syverstad Vestre/ Sarpsborg Bondelag

199

Knut Røflo

Felleskjøpet Fôrutvikling AS

200

Erlend Røhnebæk

Gjølstad Gård AS

201

Sidsel Røhnebæk

Fylkesmannen i Oppland

202

Ola Råbøl

Oppland Bondelag

203

Egil Samnøy

Jarlsberg Hovedgård

204

Stine Samsonstuen

NMBU

205

Sigurd Sandaaker

Landbruks- og matdepartementet

206

Ole Marius Sandmo

Norges Bondelag

207

Torstein Sandnæs

Rensmoen gård

208

Rune Sandsether

Norsk Havreforening

209

Bjørnar Schei

Felleskjøpet Agri

210

Asbjørn Schjerve

Norsvin SA

211

Johanne Elisabeth Schjøth

Landbruksdirektoratet

212

Håvard Simonsen

Presse

213

Ingrid Sjoldvær

Natur- og ungdom

214

Arnfinn Sjøseth

Felleskjøpet Agri SA

215

Jon Heldor Skaare

Norsenteret Kongsvinger SA

216

Brita Skallerud

Norges Bondelag

217

Anders Skarsgard

Ringerikes Kornsilo

218

Bernt Skarstad

Nordland Bondelag

219

Thomas Skjennald

Felleskjøpet Agri

220

Andreas Natvig Skolleborg

Skolleborg gård

221

Jacob Natvig Skolleborg

Skolleborg gård

222

Steffen Skolseg

Strand Unikorn

223

Per Skorge

Norges Bondelag

224

Ole Nikolai Skulberg

Norske Felleskjøp

225

Anne Jødahl Skuterud

Felleskjøpet Agri

226

Svein Skøien

Fylkesmannen i Østfold. Landbruk

227

Andreas Slinning

Chr. Holtermann ANS

228

Thomas Smeby

Fylkesmannen i Oppland

229

Glenn Snellingen

Fiskå Mølle

230

Ole-Ivar Åm Sognnes

Sogn og Fjordane Bondelag

231

Per Øivin Sola

Per Øivin Sola

232

Bernt Solbakken

Norgesmøllene

233

Astrid Solberg

Norges Bondelag

234

Harald Solberg

KiO/ NLR

235

Kjell Eivind Solberg

Skiptvet Mølle SA

236

Kjersti Alne Solberg

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

237

Steinar Solum

Vestfoldmøllene AS

238

Kjersti Sorteberglien

Landbruks- og matdepartementet

239

Bjørn Stabbetorp

Felleskjøpet Agri SA

240

Elin Marie Stabbetorp

Norges Bondelag

241

Hans Stabbetorp

NIBIO pensjonist

242

Jan Stabbetorp

Norsk Landbruksrådgiving Øst

243

Ole Stampe

Yara Norge AS

244

Odd Erik Stende

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter

245

Hans Stokke

Felleskjøpet Agri

246

Knut Storberget

Arbeiderpartiet

247

Einar Strand

NLR / NIBIO

248

Arne Strømstad

gårdbruker

249

Bjørg Stumberg

Kornprogrammet/ Akershus Bondelag

250

Jon Stumberg 

Kornprogrammet/ Østfold Bondelag

251

Lars Fredrik Stuve

Norske Felleskjøp

252

Tove Sundgren

Yara Norge

253

Sveinung Svebestad

Nortura SA

254

Tore Swensen

Strand Unikorn

255

Mats Petter Sydengen

Landbruksdirektoratet

256

Tormod Sylte

FK AGRI

257

Hans Ole Sætre Erikstein

Gårdbruker

258

Therese Talmo-Rønn

Nettredaktør, Norsk Landbruksrådgiving

259

Karl-Edvard Thalberg

Skjelfoss Korn

260

Bjarne Rask Thomsen

DENOFA

261

Karsten Thoner

Hedmark Bondelag, kornutvalget

262

Thor   Johan Thorød

bonde

263

Jørn H. Tokerud

Eurofins Food & Feed Testing

264

Eivind Torkildsen

Felleskjøpet Agri SA

265

Hans Edvard Torp

Norges Bondelag - Kornutvalget

266

Frode Toven

Norgesfor AS

267

Leif Trosterud

Felleskjøpet Agri SA

268

Atle Sivert Tærum

FKAK

269

Anne Kjersti Uhlen

NMBU

270

Berit Ullestad

bonde

271

Jon Arne Ulvan

Felleskjøpet Agri

272

Trude Ulven

Felleskjøpet Agri

273

Arne Undheim

Norges Bygdeungdomslag

274

Birte Usland

Norges Bondelag

275

Svend Arild Uvaag

Østfold Bondelag

276

Mona Vaagan

Frilanser

277

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

278

Harald Vego

Søndre Vego Gård

279

Mari Vengnes

Landbruksdirektoratet

280

Thomas Vermes

ABC- nyheter

281

Jon Gisle Vikan

Bondelagets Servicekontor, Sør-Trøndelag

282

Karoline Vold

Fylkesmannen i Hedmark

283

Grethe Walle

Fredrikstad kommune

284

Johan Warlo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

285

Arthur Warner

Lantmännen Cerealia AS

286

Stein Inge Wien

ringsaker kommune

287

Per-Ole Wiersholm

Norgesfôr Råde Mølle

288

Wenche Ytterli

FKA

289

Audun Ødegaard

Akershus Bondelag

290

Even Øinæs

Vestby Mølle & Kornsilo SA

291

Mona Nedberg Østby

Landbruksdirektoratet

292

Trine Østereng

SVs stortingsgruppe

293

Arne Elias Østerås

Kornutvalget Norges Bondelag

294

Ingrid Øyhus

Institutt for akvakultur- og husdyrvitenskap

295

Bente Aspeholen Åby

NMBU

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.