Kreditt til fattige bønder

Leie av maskiner og arbeidskraft krever kapital.

Leie av maskiner og arbeidskraft krever kapital.

Norske Felleskjøp og Utviklingsfondet har inngått et samarbeid om utvikling av samvirket i Mosambik.

Norske Felleskjøp har i flere år arbeidet med utvikling av landbruket i Nord-Mosambik. Denne kunnskapen sammen med erfaringene fra arbeidet til beste for bønder i Norge ønsker Utviklingsfondet å dra nytte av når de nå setter i gang utvikling av samvirker i to områder i Sør-Mosambik.
 
Bygger på lokal organisering
Utviklingsfondet har et samarbeid med den nasjonale bondeorganisasjonen i Mosambik, UNAC, om etablering av samvirkeorganisasjoner i områdene Chokwe og Marracuene. Formålet er innkjøp av innsatsvarer mm til bøndene i de to områdene og salg av deres varer. I tillegg omfatter samarbeidet et investeringsprosjekt, kalt “Investeringer i familielandbruk i Mosambik – pilotprosjekter for en alternativ modell for landbruksinvesteringer”.
 
Felleskjøpet skal bidra med relevant informasjon og erfaringer fra opprettelse og drift av samvirkebedrifter og annen relevant virksomhet i Norge og fra prosjektene i Mosambik. Felleskjøpet skal også bidra til å identifisere eventuelle forretningsmessige muligheter i Mosambik for norske samvirkebedrifter innen landbruket.
 
Kommersielle investeringer i bærekraftig produksjon
Prosjektet består i å utvikle en modell for private kommersielle investeringer i utviklingsland for småskala, mangfoldig og bærekraftig landbruksproduksjon gjennom bøndenes egne organisasjoner basert på deres egne behov, og i små og mellomstore bedrifter som bøndene enten eier selv eller samarbeider med. Planen er å starte med to pilotområder i Mosambik, så å utvide det i Mosambik og deretter utvide til andre land.
 
Bøndene er de største investorene i landbruket, men det er behov for mer støtte til familielandbruket i utviklingsland både fra myndighetene i disse landene og gjennom internasjonal bistand for å bekjempe sult og fattigdom. Det er også behov for private forretningsmessige investeringer.

Gode erfaringer med småskala-satsinger
Det finnes et vell av erfaringer og kunnskap om ulike former for bærekraftig mangfoldig småskala familielandbruk som produserer mer per arealenhet enn industrilandbruket, tar vare på det biologiske mangfoldet, forbedrer jordsmonnet, tar vare på vannressursene og bidrar til å redusere klimaendringene. Men småbønder i utviklingsland har ikke eller har i svært liten grad tilgang til finansielle ressurser til betingelser de kan leve med.
Det er et stort behov for å utvikle nye former og modeller for private investeringer i familielandbruket i utviklingsland som direkte tjener og er under kontroll av bøndene selv. Dette understrekes blant annet i rapporten fra High Level Panel of Experts for FNs komite for verdens matsikkerhet, om investeringer i småskala landbruk (publisert i slutten av juni 2013).
 
Prosjektet i Mosambik
Den nasjonale bondeorganisasjonen i Mosambik, UNAC, har plukket ut to pilotområder, Marracuene og Chokwe. I begge områdene er det sterke lokale avdelinger av UNAC som har offentlig registrering og juridisk rett til å drive slike prosjekter. Bøndene som er medlem av UNAC i områdene, er organisert i grupper (associations) med i gjennomsnitt 120 medlemmer i hver. Det er ca. 30 slike grupper i hvert av de to områdene. Tre grupper i hvert område er valgt ut til pilotprosjektet gjennom diskusjoner lokalt i de to distriktene. Til sammen vil pilotprosjektet omfatte ca. 750 hektar landbruksområde og 4500 mennesker vil nyte godt av prosjektet.
 
Kontaktperson for Norske Felleskjøp: Kai Roger Hennum,
kai.hennum@fk.no,Tlf: 22 05 71 00/ 917 50 968
Kontaktperson for Utviklingsfondet: Aksel Nærstad
aksel@utviklingsfondet.no,Tlf: 4825 8285

Veien

Tilgang til kreditt er viktig på veien ut av fattigdommen.

Distriktskontor

UNACs distriktskontor i Maracuene.

Mange produkter omsettes lokalt.

Mange produkter omsettes lokalt.

Kyllingproduksjon

Kyllingproduksjon i regi av UNAC.

Lastebil

Logistikk kan være en minimumsfaktor.

Kontor med permer

Finansavdelingen i UNAC.

Kalender

9.00-15.30 26. januar 2023

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Høg pris på rug i to veker til for å legge til rette for uttak av målpris.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.