Hvordan går det med soyaproduksjonen i Mosambik?

En av soyabøndene fikk besøk av Anne Kristin Syverstad i 2009.

En av soyabøndene fikk besøk av Anne Kristin Syverstad i 2009.

Hvor mange bønder er med? Utvikles landbruket? Får man tak i det man trenger? Er prosjektet bærekraftig?

Dyrking av soya i Mosambik er organisert i et prosjekt, finansiert av den norske ambassaden i Mosambik og drevet lokalt av Clusa. Prosjektet er inne i sitt andre av totalt fem år. Felleskjøpet er initiativtaker og garanterer for avsetning av produksjonen. Resultatene i prosjektet er svært gode og ligger et til to år foran de mål som er satt i prosjektplanen.

Snart 4000 bønder med

Et av hovedmålene er å øke antall bønder som får hjelp og øke avlingene. Denne sesongen har 3977 bønder deltatt i prosjektet, hvorav 1724 er kvinner. Totalt avling ble 3215 tonn, 185 % mer enn året før. Avlingsnivået ble 920 kg pr hektar, 11 % mer enn året før, og hver bonde produserte i gjennomsnitt 800 kg soya.

82 prosent hakkejordbruk

Et annet mål er å introdusere ny dyrkingsteknikk. Både oksepløying og traktor brukes. 10,5 hektar ble pløyd med okse i år, og 566 med traktor. Likevel er manuelt arbeid fortsatt den viktigste metoden. 2644 hektar ble utelukkende dyrket med handkraft. Det er ikke nok traktorer tilgjengelig.

Tilgang til kreditt er viktig

Det tredje målet er å øke tilgangen til gode og rimelig innsatsfaktorer. Bønder eier ikke sin jord, og har veldig lite penger. De har ikke tilgang til bank og små muligheter til å forbedre sitt liv gjennom å investere i økt produksjon. Prosjektet har klart å gi såvarekreditt til 3000 bønder, og kredit for bruk på mekanisk pløying, litt til plantevern, og noe til leie av arbeidskraft for hjelp med jordpreparering, luking og høsting.

Organisering gir styrke

Fjerde mål er å styrke bondeorganiseringen. Dette gjøres blant annet gjennom opplæring i organisasjonsledelse, finansledelse, lagring og kommunikasjon. 121 assosiasjoner (tilsvarer små lokale innkjøpslag) er med i prosjektet. Det legges stor vekt på å ha et kvinnefokus, og 24 av assosiasjonene er kvinnegrupper. Inntil nå er 105 av assosiasjonene lovlig registrert.

Satser på opplæring

Det siste målet er å forbedre kunnskapen om soyadyrking og miljøpåvirkning. Denne opplæringen skjer gjennom voksenopplæringsgrupper. Det er etablert 48 treningssentre og gitt opplæring til 1506 studenter, hvorav 1080 kvinner.

Clusa driver utviklingsarbeidet

Clusa (Cooperative League of USA) er en samvirkebasert amerikansk bistandsorganisasjon som driver utviklingsprosjekter i mange land. Clusa har en kontrakt med den norske ambassaden i Mosambik om å drive soyaprosjektet og en kontrakt med Norges Vel og Norske Felleskjøp om å drive Ikuru-prosjektet.

Kalender

9.00-15.30 26. januar 2023

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Høg pris på rug i to veker til for å legge til rette for uttak av målpris.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.