Åpning av såvareanlegg i Nampula i Mosambik

Høytidelig åpning med snorklipping

Høytidelig åpning med snorklipping

En nedlagt fabrikk på Tunga i Trondheim har blitt en verdifull ressurs for småbønder i Nampula i Nord-Mosambik.

Felleskjøpet har arbeidet for å bedre småbønders livsvilkår i Mosambik siden 2003. Det startet med ideen om å importere råvarer fra et «minst utviklet land» til kraftfôr i Norge.

Lokale kyllingprodusenter trenger soya

Undersøkelser viste at det var lite å importere, så Felleskjøpet startet et prosjekt for å etablere soyaproduksjon i Mosambik. Dette ble svært vellykket, og fra ikke å produsere soya i det hele tatt, produserer nå Mosambik 25 % av sitt eget behov. Foreløpig har det ikke blitt mye eksport til Norge, men fra et utviklingsperspektiv er det mer verdifullt å foredle en råvare enn å eksportere den. Kylling blir stadig mer populært i Mosambik, og de trenger soyaprotein. De lokale kyllingprodusentene betaler godt for soya, og dermed vinner alle på det initiativet Felleskjøpet tok i 2003.

Men dette skulle ikke handle om soya, men om en fabrikk som har reist halve verden rundt etter at den ble overflødig i Norge.

Utviklingen av et innkjøpssamvirke

Ettersom soyaproduksjonen klarte seg selv, begynte Felleskjøpet i 2007 å se på muligheten for å etablere en organisasjon lik seg selv i Mosambik. Behovet for innsatsfaktorer i landbruket, som såvarer, gjødsel, plantevern og mekanisering, var og er stort. Det er dårlig utvalg på slike varer, med høye priser og variabel kvalitet. Felleskjøpet startet derfor et prosjekt om å utvikle Ikuru (se faktaboks) til å bli en leverandør av slike innsatsfaktorer. Såvarer har vært hovedfokus helt siden starten, da dette er den viktigste forutsetningen for gode avlinger og bedre inntektsmuligheter.

Initiativ fra de fagorganiserte

Høsten 2011 tok de fagorganisert i Felleskjøpet kontakt med prosjektledelsen og spurte om det var noe de kunne bidra med. Sammen ble ideen skapt om å bruke et nedlagt såfrørenseri Norge for å øke kapasitet og kvalitet i Mosambik. Anlegget lå nedpakket på Hamar etter å ha tjent Trøndelagsbøndene i en årrekke. Etter en vurdering av kvalitet på anlegget - det var «nesten som nytt» – startet arbeidet med å supplere med nytt utstyr for å dekke de såvarene som Ikuru produserer. Felleskjøpet anlegg på Hamar var også akkurat avviklet og det ble besluttet også å sende pakkelinjen for sekker som hittil hadde stått på Hamar. Dermed hadde man en komplett linje for rensing og pakking av såvarer. Ledelsen i Felleskjøpet sa seg villig til å donere anlegget kostnadsfritt og de ansatte bidro sammen med Norges Vel til å dekke kostnader til transport og oppsetting i Mosambik.

Høytidelig overrekkelse og åpning

Etter en serie utfordringer stod anlegget ferdig i Nampula i Nord-Mosambik i januar 2014, og det var tid for overrekkelse og åpning. Under en seremoni med 50 deltakere, fra Norge, den norske ambassaden i Mosambik, lokal politisk ledelse og samarbeidspartnere fra organisasjons- og næringsliv ble anlegget overdratt til Ikuru. Konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan og ordfører i rådet i Norges Vel, Thorvald Hillestad stod for overrekkelsen. Norges ambassadør til Mosambik, Mette Masst, deltok under seremonien og uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet Felleskjøpet og Norges Vel hadde gjort så langt. Hun var særlig fornøyd med at man fokuserte på landbruk og at man hadde en langsiktig horisont og tålmodighet i arbeidet. De ansatte i Felleskjøpet var representert ved hovedtillitsvalgt i LO, Pål Rostad, som uttrykte stor tilfredstillelse ved å se at en nedleggelse i Norge kunne brukes til noe svært nyttig i Mosambik.

På gårdsbesøk

Rostad sammen med ledelsen i Felleskjøpet og representantene fra Norges Vel fikk også anledning til å besøke noen lokale bønder og se hvordan deres liv arter seg. Dette ble et sterkt møte med en annerledes virkelighet enn den nordmenn er vant til. Et familiebruk i Mosambik er normalt ca. 20 dekar, og hele familiens arbeidskraft må til for å rekke alt arbeide som må gjøres. Alt forgår manuelt med hakke og det viktigste er å dyrke mat til eget forbruk. Overskuddet selges for å få råd til skolebøker og annet som må kjøpes. Den norske gruppen fikk blant annet besøke en familie som levde uten tilgang på elektrisk strøm, i et hus med jordgulv og hjemmesnekrede møbler. Jordene lå spredt noen km fra husene. Bondekona uttalte at hun kjøpte frø både på det lokale markedet og fra Ikuru. Frø fra Ikuru var dyre syntes hun, men de ga mer avling, så hun mente det lønte seg.

Hos kyllingprodusent

Det ble også anledning til å besøke noen kyllingprodusenter, som også lagde sitt eget kraftfôr. Det er ingen som produsere kraftfôr for salg i området. De var svært opptatt av tilgangen på soya, noe som var begrenset. I tillegg til lokal råvare ble det importert soya fra Argentina og India. I tillegg til råvareknapphet var de opptatt av konkurransen fra frossen brasiliansk kylling. Selv med Mosambikisk kostnadsnivå blir lokal kylling til 3 $ dobbelt så dyr som importert. Importregulering er nødvendig for å beskytte eget landbruk.

Nytt fundament for Ikuru

Såvareanlegget Ikuru har fått er gitt under forutsetning av at verdien av dette skal brukes til å øke lokale bønders eierandel i Ikuru. Som en overgangsordning har Norges, på vegne av giverne, tatt en eierpost i Ikuru på 44 %. Denne eierposten skal over noen få år overføres lokale bønder etter et program som omfatter opplæring og premiering av aktivitet. I løsningen inngår også at Ikuru har fått slettet et lån på 200 000 €, mot 10 % innbetaling. Norske Felleskjøp har betalt dette med tidligere innsamlede norske midler som skulle gå til å styrke lokale bønders eierskap i Ikuru. Samlet gjør verdien av anlegget og gjeldssaneringen at Ikurus balanse bedres betydelig. Slik får selskapet også et nytt økonomisk fundament for å satse videre.

Veien videre

Felleskjøpet og Norges Vel satser videre i Mosambik. I neste fase av prosjektet vil hovedfokus være på kompetansebygging lokalt. Kunnskap om alle deler av såvareproduksjon skal sikre at gaven blir utnyttet på best mulig måte. Her vil Felleskjøpets ansatte bli brukt til opplæring både lokalt og ved besøk av kjernepersonell fra Ikuru til Norge.

I tillegg vil fokus være på å bidra til at lokale bønder og deres organisasjoner settes i stand til å ta ansvar som representant for sine egne og eiere av sitt eget selskap.

Renseriet

Urenset vare på vei inn i renseriet.     

Fagforeningene i Felleskjøpet tok initiativet

Fagforeningene i Felleskjøpet tok initiativet

Kyllingproduksjon

Lokale kyllingprodusenter har behov for soya.

Renseriet

Her er renseriet i drift.

Den nye fabrikken blir feiret med dans.

Og den nye fabrikken blir feiret med dans.

Bildearkiv

Se flere bilder på www.flickr.com

Vedlegg:

Lenker:

Kalender

9.00-15.30 26. januar 2023

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Høg pris på rug i to veker til for å legge til rette for uttak av målpris.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.