Prognose for balansen i kornmarknaden for 2017/2018

Havre

Den norske kornavlinga i 2017 ser ut til å ha gitt om lag like stor avling korn som i 2016, medan tilgangen av erter, oljefrø og åkerbønner ser ut til å vere litt lågare. Dette viser den siste prognosen frå Norske Felleskjøp i kornsesongen. 

Norske Felleskjøp har 8. mai utarbeidd siste oppdatering av prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018. Prognosen er drøfta med Bransjeforum, som representerer kornhandlarane og industrien som foredlar norsk korn og oljevekstar til matmjøl og kraftfôr.

 Prognosen gir ein samla tilgang til marknaden av 1 252 000 tonn korn og 14 000 tonn erter, åkerbønner og oljefrø.

Prognosen er grunnlaget for tildeling av importkvoter for mat- og fôrkorn som blir lagt ut for auksjon av Landbruksdirektoratet. Prognosen tilseier ei siste tildeling av kvoter for import av 48 000 tonn matkorn. Til kraftfôrindustrien er det foreslått å auksjonere ut 24 000 tonn kvoter for karbohydratråvarer.

Prognosen er første grunnlag for avslutting av kornbalansen etter innføring av to nye ordningar: Fastsetting av sesongoverskott etter innmelding frå kornhandlarane og fastsetting av minimums importbehov av råvarer til kraftfôr (Rapporten «Rom for bruk av norsk korn» av 1. desember 2017). Tidlegare modell ville gitt kvote for karbohydrat i mai på 20 000 tonn. Etter innmeldt overskott av fôrkorn på 50 700 tonn fell dette suppleringsbehovet bort. Norske Felleskjøp har likevel lagt til grunn at kraftfôrindustrien denne sesongen får kvoter som går ut over absolutt minimum slik dette er definert i rapporten.

Les hele prognosen her

Kalender

9.00-20.00 25. april 2019

Bjørvika konferansesenter, Oslo

12.30-17.00 25. april 2019

Bjørvika konferansesenter, Oslo

Siste nytt

Eli Reistad (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Norske Felleskjøp. Hun tiltrer stillingen senest 1. august 2019.

Det meldes nå om overvintringsskader i høsthveten. Norske Felleskjøp oppfordrer bønder som kan satse på matkvalitet om å så vårhvete.

Det er etterspørsel i markedet og arealgrunnlag for å øke produksjonen av norsk mathvete, fôrhvete og havre. Men kornøkonomien er for dårlig, og risikoen er for høy. Norske Felleskjøp mener at kornøkonomien må styrkes tilsvarende 22 øre pr kg korn for å opprettholde arbeidsdelingen i norsk landbruk. Prisnedskrivingstilskudd på korn må benyttes for å skjerme husdyrprodusentene mot økte kraftfôrpriser.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.