Siste sesongprognose for balansen i kornmarknaden for 2017/2018

Havre

Den norske kornavlinga i 2017 ser ut til å ha gitt om lag like stor avling korn som i 2016, medan tilgangen av erter, oljefrø og åkerbønner ser ut til å vere litt lågare. Dette viser den siste prognosen frå Norske Felleskjøp i kornsesongen. 

Norske Felleskjøp har 8. mai utarbeidd siste oppdatering av prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018. Prognosen er drøfta med Bransjeforum, som representerer kornhandlarane og industrien som foredlar norsk korn og oljevekstar til matmjøl og kraftfôr.

 Prognosen gir ein samla tilgang til marknaden av 1 252 000 tonn korn og 14 000 tonn erter, åkerbønner og oljefrø.

Prognosen er grunnlaget for tildeling av importkvoter for mat- og fôrkorn som blir lagt ut for auksjon av Landbruksdirektoratet. Prognosen tilseier ei siste tildeling av kvoter for import av 48 000 tonn matkorn. Til kraftfôrindustrien er det foreslått å auksjonere ut 24 000 tonn kvoter for karbohydratråvarer.

Prognosen er første grunnlag for avslutting av kornbalansen etter innføring av to nye ordningar: Fastsetting av sesongoverskott etter innmelding frå kornhandlarane og fastsetting av minimums importbehov av råvarer til kraftfôr (Rapporten «Rom for bruk av norsk korn» av 1. desember 2017). Tidlegare modell ville gitt kvote for karbohydrat i mai på 20 000 tonn. Etter innmeldt overskott av fôrkorn på 50 700 tonn fell dette suppleringsbehovet bort. Norske Felleskjøp har likevel lagt til grunn at kraftfôrindustrien denne sesongen får kvoter som går ut over absolutt minimum slik dette er definert i rapporten.

Les hele prognosen her

Kalender

Siste nytt

Norske Felleskjøp har 12. juli utarbeidet en oppdatert prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/18 etter innspill fra bransjen om behov for ekstra importkvote av karbohydratråvare med høyt fiberinnhold.

Ditt personvern er viktig for Norske Felleskjøp SA, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Norske Felleskjøp skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Det var generelt lave nivåer av muggsoppgifter (mykotoksiner) i korn som ble brukt til mat og fôr i Norge i 2017. Dette fremkommer i et årlig overvåkingsprogram som Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført.

Du finner artikkelen her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.