Matvareberedskapen må styrkes

Lars Fredrik Stuve

- Følg opp anbefalingen fra DSB om å utrede beredskapslagring av matkorn og et styrket jordvern!

Dette var Norske Felleskjøp sitt innspill til statsbudsjettet for 2018 i næringskomiteens høring torsdag 26. oktober 2017. Adm. dir Lars Fredrik Stuve la fram innspillet, og benyttet sjansen til å gratulere medlemmene i komiteen med valget. - Vi vi håper at vi kan få til et like godt og konstruktivt samarbeid med denne Næringskomiteen som med den forrige, sa han. 

Stortingets næringskomite ba regjeringen i forbindelse med behandlinga av Statsbudsjettet både i 2014, 2015 og i 2016 om å utrede behovet for beredskapslagring av matkorn. Den siste utredningen, som kom i januar i år, ble gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

DSB legger i sin utredning vekt på betydningen av den løpende nasjonale produksjonen av mat som den viktigste beredskapen vi kan ha. Norske Felleskjøp deler dette synet.

Kan ikke stole på verdensmarkedet

Videre forutsetter DSB at mulighetene for import av matvarer og korn ikke påvirkes ved en eventuell krise. Norske Felleskjøp er kritiske til at en kan ta dette for gitt. Vi har ved flere anledninger den siste 10-årsperioden opplevd at flere land har innført eksportforbud / eksportavgifter på kornråvarer.

Vi vil minne komiteen om at av verdens totale kornproduksjon er det kun 17% som omsettes i de globale markedene.

I juni 2017 lanserte Chatham House i England en rapport som konkluderer med at den globale kornhandelen fort kan bli lammet som følge av endringer i klimaet. Dette fordi verdens handel med korn og soya er helt avhengig av noen få transportnettverk på land og til sjøs, som fort kan bli satt ut av spill som følge av endringer i klimaet.

Det er også viktig å påpeke, som Forsvarssjefen legger vekt på, at de varslingstider som må legges til grunn for vår reaksjonsevne ikke lenger kan baseres på måneder og år, men i dagens situasjon dager eller uker. Vi har derfor ikke lenger tid til å starte oppbyggingen av et beredskapslager dersom en krisesituasjon skulle oppstå. Dagens situasjon krever at lageret må stå klart til bruk den dagen vi måtte ha bruk for det.

Beredskapslagring og jordvern er nødvendig

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 ingen ambisjon å styrke Norges matberedskap igjennom å gjeninnføre beredskapslagring av korn.

Norske Felleskjøp mener regjeringen ikke har tatt anbefalingene i DSB rapporten på alvor.

DSB anbefaler i rapporten at: «Myndighetene bør utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne reetablere kornlagring ved endret vurdering av behovet.»

Videre tar DSB til orde for en mer restriktiv jordvernpraksis: I rapporten skriver DSB at «av beredskapshensyn bør det utvises tilbakeholdenhet med å godkjenne omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i områder som er gunstige for landbruksproduksjon».

Norske Felleskjøp vil be næringskomitèen om å pålegge Regjeringen å følge opp DSB sin anbefaling om utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne reetablere lagring av matkorn i Norge samt hvordan en kan operasjonalisere en langt strengere jordvernpolitikk.

Behold importvern og opplysningsvirksomhet

I høringsbrevet som er sendt inn er det også rettet oppmerksomhet mot den pågående svekkelsen av importvernet og Omsetningsrådets frihet til fortsatt bruk av omsetningsavgift til opplysningsvirksomhet.  Disse to sakene ble det ikke tid til å ta opp på den korte tiden som var til disposisjon. Høringsuttalelsen er vedlagt.

Kalender

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Felleskjøpet Agri reduserer basisprisen på matkveite og matrug frå 12. desember og aukar basisprisen på bygg frå nyttår for å sikre uttak av målpris.

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.