Matberedskapen må vurderes grundigere

Eli Reistad i høring i Stortinget

- Regjeringen bør gjøre grundigere vurderinger om matberedskap enn det som ble gjort idet nylig framlagte statsbudsjettet, sa Eli Reistad i en høring i Stortinget i dag.

I dag har det vært åpen høring i Stortinget om et representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag. Her blir regjeringen bedt om å arbeide for at selvforsyningsgraden korrigert for import av fôr for norske jordbruksmatvarer skal økes til minst 50 pst. innen utløpet av 2026. 

I sitt høringssvar til forslaget peker Norske Felleskjøp på IPPCs spesialrapport om klimaendringer og landarealer, som dokumenterer at klimaendringene ikke bare rammer verdens evne til å produsere mat, men også at matproduksjonen slik den foregår mange steder bidrar til økte klimautslipp. Rapporten viser at at produksjon og handel med mat hovedsakelig skjer regionalt og lokalt, og at klima- og miljøutfordringene variere mye mellom regionene. Sannsynligheten for kollaps i regionale matvaresystem er stor allerede ved 1,5 ° oppvarming. Samtidig er verdens matvarebehov forventet å øke med 60% innen 2050.

Et aktivt landbruk er den beste beredskapen

- Norges kanskje viktigste bidrag er å opprettholde, helst øke, bærekraftig og ressurseffektiv matproduksjon gjennom å dyrke arealene - og ivareta og utvikle kompetanse knyttet til disse, sa Norske Felleskjøps adm.dir Eli Reistad under høringen.

- I en tid der arealressurser på verdensbasis blir mer utsatt, er det et paradoks at politiske rammevilkår fører til nedskalering gjennom importøkning og til rekanalisering, og derved areal ute av drift. Da fungerer ikke politikken godt nok i klimasammenheng, den svekker vår nasjonale beredskap og det blir mindre verdiskaping på norske ressurser.

- Norske Felleskjøp mener matberedskap inkl. beredskapslagring må ses på som et samfunnsansvar, og sees i sammenheng med de store utfordringene verdens matproduksjon og handel med mat står ovenfor. Derfor mener vi Regjeringen bør gjøre grundigere vurderinger om matberedskap enn det som ble gjort idet nylig framlagte statsbudsjettet.

Se video fra høringen - eller les hele høringsnotatet nedenfor

Kalender

13. august 15:30

Oslo

25. august 09:00

Telefonmøte i Omsetningsrådet

9.00-15.45 21. januar 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Siste nytt

Norske Felleskjøp har utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. 

- Norske Felleskjøp støtter at partene har gjennomført forenklede forhandlinger. Det sikrer stabilitet og forutsigbarhet inn i årets vekstsesong, sier adm.dir Eli Reistad, som deltok i høringen om jordbruksoppgjøret i Stortingets Næringskomité i dag.

Siste sesongprognose for kornmarknaden 2019/2020 viser at tilgangen av korn er mindre enn prognosert i mars – om lag på nivå med prognosen i november. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.