Innspill til ny jordbruksmelding

Kornlandskap

Norske Felleskjøp har gitt sine innspill til LMD til arbeidet med ny jordbruksmelding. 

Globale utviklingstrekk gjør det enda viktigere å øke norsk matproduksjon i tiden framover. FNs matvareorganisasjon, FAO, har fastslått at vi må produsere 70 prosent mer mat fram mot 2050 for å fø verdens raskt voksende befolkning. Samtidig advarer FNs klimapanel om at avlingene vil gå ned i mange av verdens viktigste jordbruksområder som følge av temperaturstigning. I tillegg vil en mer utrygg sikkerhetssituasjon, også i våre nærområder, kunne påvirke landets matforsyning.

I dette bildet har norsk matproduksjons noen klare fordeler. Våre områder får lengre vekstsesong med muligheter til å dyrke nye arter, høste større avlinger og øke den samlede produksjonen. Selv om vi får utfordringer med et varmere og våtere klima, vil norsk landbruk fortsatt levere noe av verdens reneste og tryggeste mat. Norge bør derfor maksimere sin produksjon for å bidra til økt global total matproduksjon, reduksjon av press på andre lands ressurser og sikring av egen befolkning. En maksimal norsk produksjon oppnås best ved å utnytte potensialet som ligger i den norske jordbruksmodellen.

Grunnlaget for regjeringens nye jordbruksmelding må være at norsk matproduksjon har et omfang som sikrer selvforsyning og beredskap. Målet om økt norsk matproduksjon må opprettholdes, og landbruket og resten av matvarekjeden må sikres forutsigbare rammevilkår og grunnlag for lønnsom drift. Viktige forutsetninger er å ta vare på matjord og utnytte jordbruksarealet i hele landet.

Fôr og fôrutvikling er en del av økt matproduksjon. I Norge ligger vi i verdenstoppen på fôr-utvikling og dyrevelferd. I global målestokker ikke norsk husdyrproduksjon stor, men det norske dyrematerialet er blant det mest effektive og friske i verden. Dette er et konkurransefortrinn vi har i Norge. Produksjonen av melk, kjøtt og egg er kraftig intensivert og effektiviteten er økt. Fôrforbruket pr produsert enhet går ned, mens det totale fôrbehovet for kraftfôr øker. I perioden 2002 – 2016 er forbruket av kraftfôr økt fra 1.660 000 tonn til 1.980 000 tonn.

Norsk jordbruk trenger mer korn (karbohydrat og protein) til norske husdyr enn det den norske produksjonen dekker i dag. Veksten i norsk husdyrproduksjon har ikke blitt fulgt opp i form av økt tilgang på norske kraftfôrråvarer. Synkende andel norsk korn i kraftfôr er et resultat av lavere tilgang enn behov. Økt produksjon av råvarer til kraftfôr er avgjørende for å kunne øke norsk matproduksjon og beredskap.

Norsk jordbruk og næringsmiddelindustri bidrar til viktig sysselsetting og verdiskaping for Norge. Den norske jordbruksmodellen legger grunnlaget for et landbruk i hele landet hvor hele det produktive jordbruksarealet nyttes og gir muligheter for økt bærekraftig matproduksjon, høy selvforsyning og en rekke fellesgoder som vakkert kulturlandskap og bosetting i distriktene.

Verdikjeden for fôrkorn og matkorn fra bonde til baker har en sentral rolle for å kunne lykkes i å ta ut potensialet i norsk jordbruk. For å sikre en bedre tilpasning av vår totale produksjon av matenergi ut fra behovet for reduksjon av klimagassutslippene også fra landbruket blir utviklingen i korn og andre planteproduksjoner avgjørende.

Viktigheten av at vi i Norge bruker kornarealene til kornproduksjon og utnytter grasarealene i distriktene til grovfôrbasert husdyrproduksjon må vektlegges i den nye jordbruksmeldingen. En slik utnyttelse av jordbruksarealet er den mest klimaeffektive måten vi kan produsere høyverdig mat på i Norge. Høy produksjon av fôrkorn som basis for produksjon av kylling og svinekjøtt og som viktig 2 supplement i produksjonen av melk i tillegg til matkornproduksjon dirkete til humant konsum er en forutsetning for dette.

For å kunne videreføre og styrke denne arbeidsdelingen i norsk jordbruk må følgende forutsetninger ligge fast:

  • Et solid importvern
  • Fortsatt markedsregulering
  • Virkemidler over jordbruksavtalen som bidrar til økt produksjon av korn
  • Husdyrproduksjonene må opprettholde nødvendig konkurransekraft samtidig som de gis mulighet til å tilpasse seg det lokale ressursgrunnlaget
  • Verdikjeden for korn og kraftfôr og matmel har et sterkt fokus på reduserte kostnader og vil forsterke dette arbeidet.

Les hele innspillet fra Norske Felleskjøp her.

Oversikt over alle innspillene til næringspolitisk melding til Stortinget om jordbruksnæringen. Av disse vil vi fremheve:

Kalender

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Felleskjøpet Agri reduserer basisprisen på matkveite og matrug frå 12. desember og aukar basisprisen på bygg frå nyttår for å sikre uttak av målpris.

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.