Gjeninnføring av sonefrakttilskuddet for korn

Norske Felleskjøp har gitt innspill til avtalepartene om at sonefrakttilskuddet bør gjeninnføres. Sonefrakttilskuddet ble avviklet i 2012.

Dette var et tilskudd til frakt av korn fra kornprodusent eller mottaksanlegg i innlandet til transittanlegg ved Oslofjorden. Etter avviklingen har korn som produseres i områder i innlandet og som ikke forbrukes der, fått økte kostnader.

I 2012 var arbeidsgruppen bak rapporten som lå til grunn for avviklingen av tilskuddet, delt i sine anbefalinger. Representantene fra departementene LMD, FAD og FIN anbefalte avvikling av tilskuddet, mens representanten fra landbruket NFK, NBL og NBS anbefalte en videreføring. Representanten fra NHO Mat og Landbruk ønsket ytterligere utredninger.

Departementenes representanter var i rapporten åpne om at fjerning av tilskuddet ville kunne øke variasjonen i produsentpris for korn på Østlandet, men viste til at en mer generell stimulering til økt norsk kornproduksjon kan gjøres mer effektivt. Landbrukets representanter mente ordningen bidro til å sikre rasjonell transport til kystanlegg og at en avvikling ville gi unødvendige merkostnader og ulike priser.

Avviklingen av tilskuddet bidro til at 15 millioner kroner ble omfordelt til frakttilskuddet for kraftfôr, en omfordeling i favør av husdyrprodusenter.

Gjeninnføring av sonefrakttilskuddet

Etter at tilskuddet ble avviklet er produsentene blitt belastet med økte stedskorrigeringer eller fraktkostnader. Erfaringer fra 2002, da sonefraktilskuddet ble innført, er at disse ble sterkt redusert.

Stedstrekk

Bygg:

3,67 øre/kg

Havre:

4,48 øre/kg

Hvete fôr:

2,74 øre/kg

Hvete mat:

2,84 øre/kg

Problemstillingen er aktuell for områder som ligger i randsonen for kornproduksjon, og som i stor grad produserer havre. Disse ligger gjerne langt fra et kystanlegg, en kraftfôrfabrikk eller en matmelmølle og får i dag betydelige stedskorrigeringer.

Å øke kornproduksjonen er en forutsetning for å nå målet om økt norsk matproduksjon på norske ressurser slik det er fastsatt i Melding til Stortinget nr. 11 (2016-2017). Regjeringserklæringens tydeliggjøring av arbeidsfordelingen i jordbruket forutsetter også å øke kornproduksjonen. Sonefrakttilskuddet har tidligere vist seg effektivt, rimelig og treffsikkert og bør gjeninnføres. Å sikre lønnsomhet i områder som ligger i randsonen for kornproduksjon er viktig dersom vi skal klare å øke norsk matproduksjon på norske fôrressurser.

Kalender

Siste nytt

Norske Felleskjøp har 12. juli utarbeidet en oppdatert prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/18 etter innspill fra bransjen om behov for ekstra importkvote av karbohydratråvare med høyt fiberinnhold.

Ditt personvern er viktig for Norske Felleskjøp SA, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Norske Felleskjøp skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Det var generelt lave nivåer av muggsoppgifter (mykotoksiner) i korn som ble brukt til mat og fôr i Norge i 2017. Dette fremkommer i et årlig overvåkingsprogram som Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført.

Du finner artikkelen her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.