Korn er storpolitikk – Temaseminaret på årsmøtet 2018

Temaseminaret 2018 - Paneldebatt med Smedshaug, Sundfør, Eidem, Gjengedal og Vederhus.

Temaseminaret om handelspolitikk som ble arrangert i forbindelse med årsmøtet 2018  i Norske Felleskjøp omhandlet både korn som storpolitikk, utvikling i handelspolitiske avtaler og fremtidig utvikling i handel.

Bjørn Eidem fra Ruralis gikk gjennom handel med korn på verdensmarkedet. Stabile markeder regnes som grunnlaget for politisk stabilitet. Høye kornpriser kan føre til uro, migrasjon og konflikter. Eidem argumenterte med at dette taler for at matsikkerhetsbegrepet som legges til grunn for fremtidig politikk utvides og inkluderer flere risikoelementer. I 2007- 2008 var verdens kornlagre på sitt laveste, finanskrisen slo til og en rekke land innførte restriksjoner på sin eksport. Dette var klart medvirkende årsaker til oppstandelsen i Egypt, den arabiske våren og senere krigen i Syria. Eidem trakk fram at det i per i dag er noen få land som er helt sentrale i forsyningen av kornråvarer på verdensmarkedet. Et land som Russland var i 2017 verdens ledende hveteeksportør

Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse la i sitt innlegg vekt på at handelspolitikken på mange områder ikke har innfridd.  Dette har blant annet kommet til utrykk gjennom den økende folkelige misnøyen med etablerte politiske partier. Brexit og valget av Trump er to eksempler på dette. Dette gjør at utgangspunktet for store multinasjonale handelsavtaler som WTO, TTIP etc. er helt annerledes i dag enn bare for et par år siden.

Hildegun Gjengedal fra Norges Bondelag la i sitt innlegg vekt på at selv om handelsavtaler har stor betydning og legger rammer for nasjonal matproduksjon, er det de nasjonale markedene som er av størst betydning. Innrømmelser fra Norge i handelsforhandlinger får konsekvenser for markedet i Norge. Det er allerede en kraftig økning i importkonkurransen. Gjengedal etterlyste en endring i holdningen til handel og mente at det i fremtidige forhandlinger i større grad også bør innrømmes at der er negative effekter av økt handel.

Magnar Sundfør fra LMD og Alf Vederhus, Landbruksråd i Geneve, har begge lang erfaring fra forhandlinger med ulike handelsavtaler, både bilaterale og mulitlaterale, gjennom EFTA, med EU og i WTO.  De gikk gjennom utviklingen i handel, frihandelsavtaler og hva vi kan forvente oss i fremtiden. Norge og EFTA har defensive interesser på jordbruksområdet, men ønsker mer eksport og handel av industrivarer. Strategien er å skjerme strategisk viktige jordbruksproduksjoner og at fremtidige bilaterale innrømmelser gjøres på tollposisjoner som er gitt i andre handelsavtaler og som ikke er sensitive for norsk jordbruk. Vederhus trakk også fram betydningen av intern støtte og pekte på at Norge er særlig sårbare med en stor andel av denne støtten plassert i blå boks.

Se plansjer

Kalender

9.30-15.30 14. januar 2019

Norske Felleskjøp, Schweigaards gate 34E, Oslo

9.00-16.00 31. januar 2019

Oslo Kongressenter

9.30-15.30 12. februar 2019

Norske Felleskjøp, Schweigaards gate 34E, Oslo

Siste nytt

Last ned aktuelle tall for dyrking og forbruk av korn i Norge.

Norske Felleskjøp har endra prognosen for basisprisar på korn og oljefrø frå desember for å treffe målpris. Prisen på havre og oljefrø vert redusert, medan hvete og bygg vert heva.

Norske Felleskjøp søker ny næringspolitisk rådgiver / fagsjef næringspolitikk.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.