Årsmøtet i Norske Felleskjøp gjenvalgte Anne Jødahl Skuterud som leder

Anne Jødahl Skuterud

Årsmøtet i Norske Felleskjøp ble arrangert onsdag 18. april på Bjørvika Konferansesenter. Både leder Anne Jødahl Skuterud og nestleder Harald Lein ble gjenvalgt. Også styremedlemmene Arne Elias Østerås og Sveinung Halbjørhus ble gjenvalgt. Skuterud og Lein er også leder og nestleder i Felleskjøpet Agri.

I sin tale til årsmøtet la Skuterud vekt på målet om en effektiv markedsregulering av korn gjennom Norske Felleskjøp. Skuterud trakk også fram at et nytt Storting og en ny Regjering vil gjøre at Norske Felleskjøps næringspolitiske arbeid vil spille en sentral rolle i det neste året. Stortingsflertallets ambisjoner om å øke matproduksjonen basert på norske ressurser må få betydning for politikken de kommende årene, i første omgang som grunnlag for årets jordbruksoppgjør. Målet ble fastsatt i fjorårets stortingsmelding der en samlet næringskomite trakk fram arealressursene som den viktigste ressursen i jordbruket.

Skuterud mener at så klare politiske signal må få betydning.  Økonomien i kornproduksjonen må styrkes i årets jordbruksoppgjør. Målet må være å bringe kornøkonomien opp på nivå med gjennomsnittet i jordbruket. Hun la vekt på at det er nødvendig å styrke kornøkonomien for å sikre produksjonsfordelingen i landbruket. Dette kan gjøres gjennom å tilpasse prisnedskrivingstilskuddet til økningen i kornpris, slik at økonomien i kornproduksjonen og husdyrproduksjonen balanseres. I tillegg bør arealtilskuddene økes. Skuterud pekte på at til tross for et relativt godt kornår, viser Budsjettnemndas tall en betydelig nedgang i vederlag til arbeid og egenkapital i kornproduksjonen. Prisøkningene på diesel og handelsgjødsel er betydelige. Dette er kostnadsøkninger som fullt ut må kompenseres for i årets oppgjør. Skuterud trakk videre frem at Norske Felleskjøp har gitt innspill om å gjeninnføre sonefrakttilskuddet for korn og å videreføre tilskuddssatsen til drenering.

Administrerende direktør i Norske Felleskjøp Lars Fredrik Stuve gikk i sin tale til årsmøtet nærmere inn på markedsbalansen i kornsektoren. En husdyrproduksjon med stadig høgere krav til effektivitet stiller nye krav til kraftfôrråvarene. Dette utfordrer bruken av norske kornråvarer i kraftfôrproduksjonen. Det er en forutsetning at norske kornprodusenter klarer å produsere det markedet etterspør dersom vi skal ha rom for mer norske kornråvarer i kraftfôret og matmelet påpekte Stuve. Sentralt i årets oppgjør blir å stimulere til økt produksjon av hvete. Det anmodes også om økt prisnedskrivning på erter slik at denne produksjonen kan økes som en alternativ skiftevekst til havre i hveteproduksjonen. Han påpekte videre at havrearealet i randsonen til kornområdet må opprettholdes.

I forbindelse med årsmøtet ble det arrangert et eget temaseminar med tema «Behov, muligheter og begrensinger for utviklingen av norsk matproduksjon i et handels- og matsikkerhetspolitisk perspektiv – hva kan næringa selv gjøre for å sikre sine framtidige rammebetingelser».

Kalender

15.00-15.30 14. mars 2019

Norske Felleskjøp

9.00-12.00 25. april 2019

Thon Hotel Opera i Oslo

12.00-17.00 25. april 2019

Thon Hotel Opera i Oslo

Siste nytt

Norske Felleskjøp endrar basisprisar for å sikre uttak av målpris på havre og matkveite.

Norske Felleskjøp anbefaler at et beredskapslager for 4 måneders forbruk av matkorn etableres og fylles med korn.

Norske Felleskjøp har laget et hefte om markedsordningen for korn.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.