Positiv til forenkla jordbruksavtale

Eli Reistad

- Norske Felleskjøp støtter at partene har gjennomført forenklede forhandlinger. Det sikrer stabilitet og forutsigbarhet inn i årets vekstsesong, sier adm.dir Eli Reistad, som deltok i høringen om jordbruksoppgjøret i Stortingets Næringskomité i dag.

Det er usedvanlig kort frist for innspill til komiteen, og det tas derfor forbehold om mulige endringer.

Fra Norske Felleskjøps side støtter vi at partene har gjennomført forenklede forhandlinger. Det sikrer stabilitet og forutsigbarhet inn i årets vekstsesong.

Det er rom for å øke norsk kornproduksjon. Den forenklede avtalen innebærer at det har vært mulig å øke kornprisene, uten at økningen tas ut i økte mel- eller kraftfôrpriser. Dette er viktig fordi det styrker konkurransekraften til norske råvarer, både i korn- og husdyrsektoren.

 

Avtalen innebærer en betydelig andel av budsjettmidlene til kornsektoren, og den følger Norske Felleskjøp sin anbefaling om både å øke matkornprisene mer enn fôrkornprisene og endringer i prisforholdet mellom fôrkornartene.

 

For å ha landbruk over hele landet, må det dyrkes korn på de beste arealene. Kornet fra Østlandet og Trøndelag bidrar til næringsliv i fjordbygder og fjellbygder, der kornblandinger sammen med lokale grasressurser gir kjøtt og mjølk. Kornarealet har gått ned med 9,4% siden 2010[1]. Kornøkonomien må derfor styrkes for å sikre denne arbeidsdelingen mellom de ulike deler av landet.

 

Årets forenklede avtale er et viktig signal om vilje til å styrke kornøkonomien, som det må bygges videre på når verden igjen normaliseres, forhåpentligvis til neste års jordbruksforhandlinger.

 

Norske Felleskjøp ber komiteen om å legge til rette for at framtidige jordbruksforhandlinger fortsetter å styrke norsk kornproduksjon.  Vi vil særlig peke på 2 muligheter:

  1. Satsing på norsk matkorn: For å sikre gode råvarer til norsk mølle- og matmelindustri. En vekst- og innovasjonssatsing for å bidra til at ferdigvarer med norske råvarer tar posisjoner i kategorier med plantebasert mat.
  2. Markedsmulighetene for norsk fôrkorn avgjøres av utviklingen i husdyrproduksjonene. Økt norskandel i husdyrfôr er en mulighet. Her legger årets avtale opp til en viktig utredning og kunnskapsgrunnlag for en slik satsing.  Gode og målretta fraktordninger for korn og kraftfôr er dessuten viktig for landbruk i hele landet.

Vi ber også komiteen merke seg det viktige arbeidet som klimaavtalen og klimaplanen for landbruket legger opp til, og legge til rette for gode rammer for dette arbeidet.

 

Bakgrunnsinformasjon:

Siste sesongprognose for kornmarkedet 2019/2020 kan leses her: https://www.fk.no/nyheter/mindre-korntilgang-og-meir-heimebaking

[1] Side 11 i proposisjonen

Eli Reistad
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.