Ber om satsing på beredskap i høringsinnspill

Sånn som dette så mange kornåkere på Østlandet ut i år. Mange steder var det enda verre med helt bare bakketopper.

- Årets avlingssvikt vil antageligvis redusere Norges sjølforsyningsgrad ned mot 30 – 35 prosent. Beredskapen på matkorn og såkorn bør styrkes. Det meldte Norske Felleskjøp i høringen om endringer i statsbudsjettet 2018 i forbindelse med tørken.

Prognose september 2018

 

Gjennom-snitt 2013- 2017

Prognose 2018

Matkorn tonn

205 000

80 400

Importbehov matkorn

130 000

250 000

Korn totalt tonn

1 186 000

634 000

Importbehov karbohydrat-råvarer

(kraftfôrproduksjon)

420 000

894 000

Normalt produserer vi om lag 1,2 millioner tonn korn i Norge. I år har vi produsert halvparten eller 54%

Norske matkornmøller trenger ca 330 000 tonn korn . Normalt produserer vi om lag 200 000 av disse selv. I år  har vi kun produsert 80 000 tonn og må øke importen med 92%

Når det gjelder råvarer til karbohydratråvarer til kraftfor (ikke soya), importerer vi normalt 420 000 tonn. I å må vi øke denne med 120% opp til 894 000 tonn

Dette får store konsekvenser får vår evne til å produsere mat basert på norske ressurser. Bare reduksjonen i norsk matkorn tar ned sjølforsyningsgraden med 5.3 prosentpoeng. Når vi får beregnet dette også for fôr og fôrmidler vil vi anta at vi kommer ned mot en sjølforsyingsgrad på 30- 30%.

Norske Felleskjøp ba komiteens medlemmer om å merke seg at norsk kornproduksjon er sårbar som følge av endringer i værsystemer og klima. Og det gjelder ikke bare for Norge med også for alle korneksporterende land. I år har kornproduksjonen  i hele nord Europa, Australia og viktige land som Russland blitt rammet. Dette aktualiserer betydningen av å ha en sterk nasjonal beredskap på korn.

NFK ba derfor Stortinget om å vedta en etablering av beredskapslager for korn og at ambisjonsnivået fastsettes i forbindelse med behandlingen av saken regjeringen skal fremme høsten 2019. NFK ba også om at det i statsbudsjettet 2019 blir avsatt midler til et oppstart med denne etableringen og forslår følgende vedtak.

Av hensyn til nasjonal forsyningssikkerhet ber Stortinget om at etableringen av et beredskapslager for korn starter opp i 2019. Stortinget ber Regjeringen sikre finansieringen for oppstart i statsbudsjettet 2019. Stortinget vil fastsette endelig ambisjonsnivå for beredskapslageret når saken behandles høsten 2019.

Se også ABCnyheter: Norges selvforsyning fra landbruket dumper ned mot 30 prosent i 2018

Kalender

8.30-15.45 11. september 2019

Quality Sola Airport, Stavanger

9.03-15.30 21. januar 2020

Siste nytt

Omsetningsrådet har i dag vedteke at omsetningsavgifta for korn i sesongen 2019/2020 skal vere 4 øre pr. kg.

Norske Felleskjøp reknar med at den norske kornavlinga kan bli god. Første prognose på 1,282 millionar tonn korn, erter og oljefrø er 3,4% over gjennomsnittet av avlingane i perioden 2014-2017.

Omsetningsrådet har 21. juni innstilt overfor Landbruks- og matdepartementet at den maksimale omsetningsavgifta som kan bli fastsett for sesongen 2019/2020 skal vere 5,5 øre. Satsen er i samsvar med forslag frå Norske Felleskjøp og skal kunne finansiere kostnadane med overskott av korn også i ein ekstraordinært vanskeleg situasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.