Beredskapslagring av korn er et samfunnsansvar

Lars Fredrik Stuve på Kornkonferansen

Norske Felleskjøp anbefaler at et beredskapslager for 4 måneders forbruk av matkorn etableres og fylles med korn.

- Fra et krav om å ha et års forbruk av matkorn og fôrkorn på lager i perioden 1977-1995, har vi nå knapt nok plass til å lagre en normal norsk kornavling, fortalte adm.dir Lars Fredrik Stuve på Kornkonferansen da han gjennomgikk Felleskjøpets forslag til kornberedskap.

En oppstilling fra Landbruksdirektoratet viser at vi i 1996 hadde en teoretisk lagerkapasitet for 1 253 000 tonn for korn på norske kornanlegg. Kornlager på gård er ikke med i dette tallet. Fra 1996 til 2018 anslår Norske Felleskjøp at det er lagt ned 167 000 tonn lagerplass på industrielle kornanlegg. Estimert tilgang gjennom nybygg på gjenværende kornanlegg er 50 000 tonn lagerplass. Pr 1. oktober 2018 er det estimert en teoretisk lagerkapasitet på norske kornanlegg på i alt 1 136 000 tonn. Til sammenligning var den norske produksjonen av korn, erter og oljefrø i perioden 2013-2017 i gjennomsnitt 1 186 000 tonn pr år.

Et ønske fra Stortinget

I februar i 2018 behandlet Stortinget et dokument 8 forslag hvor flertallet påla regjeringen å utrede gjeninnføring av beredskapslagring av korn og komme tilbake til Stortinget med saken i løpet av 2019.

45 millioner i driftskostnad

Investering i kornlager i form av stålsiloer med tilhørende anlegg vil koste ca 2 500 kr pr tonn. Oppfylling med korn til verdensmarkedspris koster ca 2 300 kr pr tonn. Sum kostnad ved opprettelse av 4 måneders forbruk av matkorn er beregnet til ca 685 mill kroner. Å drifte et beredskapslager for matkorn på 150 000 tonn vil koste ca 45 millioner kroner pr år, dvs 30 øre pr kilo og år. Det inkluderer rentekostnader, administrasjon, rullering av korn, strøm og bemanning, melder Stuve.

Anbefalinger fra Norske Felleskjøp

Gårdslager vurderes som lite aktuelt når det gjelder matkorn, da dette er avhengig av å bygges opp på importert korn. Det vil være lite rasjonelt og en mer kostbar løsning rent logistikkmessig, og ordningen vil også kreve mer oppfølging fra myndigheter og markedsregulator.

Et offentlig eid beredskapslager er den enkleste løsningen. Den innebærer at ordningen kan isoleres fra annen drift.

Et samarbeid mellom kornbransjen og staten er den løsningen som kan gi synergieffekter og dermed en rimeligere løsning totalt sett. I en slik modell må det offentlige ta investeringen i silokapasitet og i innkjøp av beredskapskorn, mens driften kan settes ut til private aktører på anbud.

Se hele rapporten nedenfor

Se plansjer fra Kornkonferansen

Se video av foredraget "Kornberedskap – status og hva er Felleskjøpets forslag?" på Kornkonferansen

Kalender

19.00-22.00 17. oktober 2019

Rolstadvegen 52, 2170 Fenstad

8.00-16.00 14. november 2019

Norske Felleskjøp, Oslo

9.03-15.30 21. januar 2020

Siste nytt

Priskurva for basispris på oljefrø vert endra frå i dag for å sikre gjennomsnittspris for oljefrø i tråd med målpris.

Med årets gode kornavling kan 2 av 3 korn i sesongens brød være norske. Eller du kan velge å bake med bare norsk mel med det nye produktet fra Møllerens!

Norske Felleskjøp har i dag fordelt tilbod om priskompensasjon for omdisponering av matkveite klasse 5 etter sesongen 2019 til bruk i fôr. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.