Endring av basisprisar for korn og oljefrø

Kornleveringen har vært større enn ventet

Større kornlevering enn forventa gjer at basisprisane må reduserast raskare enn planlagt med verknad frå veke 13.

Leveringa av matkveite og bygg har vore større enn prognosert i ein periode med høg pris. Det gir risiko for overnotering i høve til målpris og redusert pris neste år. Norske Felleskjøp vil difor redusere basisprisane raskare enn planlagt med verknad frå veke 13.

  • Matkveite: Prisfallet i gjeldande priskurve blir forsterka frå -2 øre pr. kg pr. veke til -4 øre. Sluttpris i sesong blir 302 øre pr. kg.
  • Bygg: Prisfallet i gjeldande priskurve blir forsterka frå -2 øre pr. kg pr. veke til -4 øre. Sluttpris i sesong blir 261 øre pr. kg.
  • Oljefrø: Basispris blir redusert med 5 øre pr. kg frå veke 13.

Basisprisane gjeld for korn og oljefrø levert ved følgjande av Felleskjøpet sine anlegg: Drammen, Holmestrand, Larvik, Kambo og Trondheim. Prisane i øre pr kg er ikkje fråtrekt omsetningsavgift eller analyse/avrekningskostnader. Med atterhald om feil i tabellen. 

Ny pristabell er vedlagt.

Prognoserte basisprisar korn

 

2016/2017

16.03.2017

 

Matkveite*

Matrug

Bygg*

Havre

Oljefrø

Målpris

316

282

269

245

563

Veke

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

27

303

280

261

240

563

28

303

280

261

240

563

29

303

280

261

240

563

30

303

280

261

240

563

31

303

280

261

240

563

32

303

280

261

240

563

33

303

280

261

240

563

34

303

280

261

240

563

35

303

280

261

240

563

36

303

280

261

240

563

37

303

280

261

240

563

38

303

280

261

240

563

39

303

280

261

240

563

40

303

280

261

240

563

41

303

281

261

240

563

42

303

282

261

240

563

43

305

283

263

240

563

44

307

284

265

240

558

45

309

285

267

240

558

46

311

286

269

242

555

47

313

287

271

244

555

48

315

288

273

246

555

49

317

289

275

248

555

50

319

289

277

250

555

51

320

289

278

252

555

52

320

289

279

254

555

1

320

290

280

254

555

2

322

291

281

254

555

3

324

292

282

256

555

4

324

292

283

256

555

5

324

292

283

256

555

6

324

292

283

256

555

7

332

292

283

256

550

8

332

292

283

256

550

9

332

292

283

256

550

10

332

290

283

256

550

11

332

288

283

256

550

12

330

286

281

254

550

 

Matkveite*

Matrug

Bygg*

Havre

Oljefrø

13

326

284

277

252

545

14

322

282

273

250

545

15

318

280

269

248

545

16

314

280

265

246

545

17

310

280

261

244

545

18

306

280

261

242

545

19

304

280

261

240

545

20

302

280

261

240

545

21

302

280

261

240

545

22

302

280

261

240

545

23

302

280

261

240

545

24

302

280

261

240

545

25

302

280

261

240

545

26

302

280

261

240

545

 

* Styringspris -1 øre

     

Kalender

8.00-9.30 20. august 2019

Omsetningsrådet, Stortingsgata 28, 0191 Oslo

8.30-15.45 11. september 2019

Quality Sola Airport, Stavanger

9.03-15.30 21. januar 2020

Siste nytt

Omsetningsrådet har 21. juni innstilt overfor Landbruks- og matdepartementet at den maksimale omsetningsavgifta som kan bli fastsett for sesongen 2019/2020 skal vere 5,5 øre. Satsen er i samsvar med forslag frå Norske Felleskjøp og skal kunne finansiere kostnadane med overskott av korn også i ein ekstraordinært vanskeleg situasjon.

Norske Felleskjøp har utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. 

Årets jordbruksavtale ikke vil stoppe tilbakegangen i kornarealet. I tillegg vil avstanden mellom det markedet etterspør og det vi produserer øke.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.