Endra priskurve for matkveite og bygg

Byggprisen går opp

Norske Felleskjøp reduserer basispris på matkveite og hever prisen på bygg for å ta ut avtalt målpris.

25. november publiserte Norske Felleskjøp reviderte sesongprognoser for basisprisar for bygg og matkveite ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2019/2020. 

Norske Felleskjøp gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:

  • Basispris for matkveite vert redusert ved at prognosert nedgang startar i veke 9 i staden for i veke 12.
  • Basispris for bygg vert heva ved at prisen går opp 1 øre i veke 9 og står til veke 13 i staden for i som tidlegare prognosert der høgpris stod til veke 10.

Grunnlaget er oppdaterte vurderingar av tilgang etter avrekningane etter nyttår. Endringane vert gjort for å ta ut samanvegde noteringsprisar i samsvar med målpris.

Det ser ut til at det vil bli notert pris for oljefrø under målpris, men det er forventa for små leveringar til at prisendringar kan påverke noteringsprisen.

Oppdatert pristabell er vedlagt. Prisendringane blir også publisert i Bondebladet.

 

Prognoserte basisprisar korn

 

2019/2020

13.02.2020

 

Matkveite

 Matrug 

Bygg

Havre

Oljefrø*

Mål-/styrings-pris

350

308

296

270

580

Veke

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

27

323

293

281

252

560

28

323

293

281

252

560

29

323

293

281

252

560

30

339

308

287

264

580

31

339

308

287

264

580

32

339

308

287

264

580

33

339

308

287

264

580

34

339

308

287

264

580

35

339

308

287

264

580

36

339

308

287

264

580

37

339

308

287

264

580

38

339

308

287

264

580

39

339

308

287

264

580

40

339

307

287

264

580

41

339

307

287

264

568

42

339

307

294

264

568

43

339

307

296

270

568

44

345

307

298

272

568

45

347

307

300

274

568

46

349

307

302

276

568

47

351

307

304

278

568

48

353

307

306

280

568

49

355

307

308

282

568

50

356

307

310

284

568

51

357

307

310

284

568

52

358

307

310

284

568

1

358

307

310

284

568

2

358

307

310

284

568

3

358

307

310

284

568

4

358

307

310

284

568

5

358

307

310

284

568

6

358

307

310

284

568

7

358

307

310

284

568

Veke

Matkveite

Matrug

Bygg

Havre

Oljefrø*

8

358

307

310

284

568

9

355

307

311

284

568

10

353

307

311

284

568

11

351

307

311

284

568

12

349

307

311

282

568

13

347

307

309

280

568

14

345

307

307

278

568

15

343

307

305

276

568

16

341

307

303

274

568

17

339

307

301

272

568

18

339

307

299

270

568

19

339

307

297

268

568

20

339

307

295

266

568

21

339

307

293

264

568

22

339

307

291

264

568

23

339

307

289

264

568

24

339

307

287

264

568

25

339

307

287

264

568

26

339

307

287

264

568

*) Styringspris

       

Kalender

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Felleskjøpet Agri reduserer basisprisen på matkveite og matrug frå 12. desember og aukar basisprisen på bygg frå nyttår for å sikre uttak av målpris.

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.