Personvernerklæring for Felleskjøpet Fôrutvikling

Ditt personvern er viktig for Felleskjøpet Fôrutvikling AS, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Felleskjøpet Fôrutvikling skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Daglig leder i Felleskjøpet Fôrutvikling er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Felleskjøpet Fôrutvikling.

Behandling av personopplysninger ved arrangement og lignende.

Vi henter og bruker følgende data i forbindelse med påmelding av arrangementer.

 • Fornavn og etternavn
 • Postadresse/gatenavn
 • Postnummer og -sted
 • Firma eller organisasjon
 • Posisjon
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Historikk
 • IP-adresse
 • Informasjonskapsler (valgfritt) Se mer informasjon her 
 • GEO-lokasjon (valgfritt)

Vi lagrer din maskins IP-adresse av sikkerhetsmessige hensyn i tilfelle det oppdages forsøk på svindel eller andre kriminelle handlinger.

Kortnummer - debet/kredit og personnummer oppgitt i forbindelse med påmelding via deltager.no lagres ikke av oss. 

Behandling av personopplysninger ved forsøk.

Vi henter og bruker ulike data i forbindelse med gjennomføring av forsøk. Data og registreringer fra forsøk blir ikke offentliggjort med mindre det foreligger skriftlig avtale om offentliggjøring.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Informasjon om deltagere på våre arrangementer blir lagret i vårt kontaktregister. Vi vil slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

På kraftfôrmøtet og andre arrangementene vil vi dele lister med deltakernes navn og organisasjon, men ikke e-postadresser, telefonnummer og andre data. Utover dette deler vi ikke dine personopplysninger utenfor Felleskjøpet.

Bruk av databehandlere

Felleskjøpet Fôrutvikling inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Felleskjøpet Fôrutvikling lagres hos Office ADB i Trondheim. Felleskjøpet Fôrutvikling har databehandleravtale med selskapet.

Data kan også lagres hos Felleskjøpet Agri SA eller Felleskjøpet Rogaland Agder SA. Databehandleravtaler hvor Felleskjøpet Fôrutvikling er part skal minimum inneholde EUs standardklausuler. 

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Din sikkerhet 

Informasjon og kontaktopplysninger vil ikke bli gitt videre til en tredjepart. 

Sist endret 18. mars 2019.

Se også om personvern på fk.no og om personvern i Norske Felleskjøp

Kalender

9.00-15.30 18. januar 2022

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21

Siste nytt

- For andre år på rad aukar innhaldet av norsk korn i brød og kornprodukt. Norsk korndyrking har dei siste åra vore gjennom ein liten revolusjon, seier Eli Reistad, direktør for næringspolitikk og marknadsregulering hos Felleskjøpet Agri.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert ned 54 000 tonn sidan august, men tilseier framleis ei avling over femårssnittet. 

Omsetningsrådet har sett omsetningsavgifta for korn til 2,5 øre/kg, etter framlegg frå styret i Felleskjøpet Agri.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.