Kornkonferansen 2019
Et forutsigelig kornmarked
Ikuru vokser i Mosambik

Basispriser korn øre/kg uke 12: Mathvete 346, matrug 291, bygg 294, havre 273, oljefrø 560. Uke 13: Bygg 292, for øvrig ingen endringer. Prisprognose | Lokale kornpriser

Aktuelt fra Norske Felleskjøp

Det er etterspørsel i markedet og arealgrunnlag for å øke produksjonen av norsk mathvete, fôrhvete og havre. Men kornøkonomien er for dårlig, og risikoen er for høy. Norske Felleskjøp mener at kornøkonomien må styrkes tilsvarende 22 øre pr kg korn for å opprettholde arbeidsdelingen i norsk landbruk. Prisnedskrivingstilskudd på korn må benyttes for å skjerme husdyrprodusentene mot økte kraftfôrpriser.

Astrid Een Thuen i AgriAnalyse er ansatt som ny fagsjef næringspolitikk i Norske Felleskjøp fra 1. juli.

Avlinga av korn, erter og oljefrø i 2018 er 699 000 tonn eller tilsvarande 55% av avlinga i 2017. 

Havreåker på Værnes Prestegård

Norske Felleskjøp endrar basisprisar for å sikre uttak av målpris på havre og matkveite.

Lars Fredrik Stuve på Kornkonferansen

Norske Felleskjøp anbefaler at et beredskapslager for 4 måneders forbruk av matkorn etableres og fylles med korn.

Norske Felleskjøp har laget et hefte om markedsordningen for korn.

Kornarealet i Norge - utvikling fra mellomkrigstida

Last ned aktuelle tall for dyrking og forbruk av korn i Norge.

Norske Felleskjøp har endra prognosen for basisprisar på korn og oljefrø frå desember for å treffe målpris. Prisen på havre og oljefrø vert redusert, medan hvete og bygg vert heva.

På kalenderen

Produksjon av mathvete er viktig for selvforsyningsgraden, og produksjonen må være tilpasset både dagens og fremtidens norske klima, og behovene til norsk bakeindustri. Hva som er gjort og gjøres for å oppnå norsk mathvete av høy kvalitet er gjennomgangstemaet for dette seminaret.

Årsmøte i Norske Felleskjøp

9.00-12.00 25. april 2019

Årsmøtet er for valgte delegater og inviterte gjester.

Temaseminar

12.00-17.00 25. april 2019

Hvordan kan landbruket i Norge best bidra med bærekraftig matproduksjon med en økende verdensbefolkning?

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.