Meir matkorn, større avlinger og areal

Høsta kornåker med katt

Norske Felleskjøp har justert opp avlingsprognosen fra i august med 76 000 tonn.

Prognosen er basert på rapportar om større avlinger pr dekar frå Norsk Landbruksrådgiving og oppjusterte arealtal frå Landbruksdirektoratet. Det er størst auke i tilgangen av bygg, men også av kveite og havre. Så langt ligg matandelen i avrekna korn på 68 % for kveite og 62 % for rug. Norske Felleskjøp reknar no med at 70% av kveiteavlinga kan brukast til brødbaking. I august var forventninga 55% matandel.

Større areal
Rapporten frå Landbruksforvaltninga basert på uttrekk av data frå søknadar om produksjonstillegg viser at det totale kornarealet er 24 500 dekar større enn arealet i fjor, som var utgangspunkt for prognosen.

Mindre import
Prognosen indikerer at importkvotene blir lågare enn prognosert i august.

Sjå filmen om marknadsreguleringa

Kalender

9.00-12.00 20. april 2017

Thon Hotel Opera, La Boheme, Oslo

Siste nytt

Den norske kornavlinga i 2016 ser ut til å bli 39 000 tonn større enn forventa i november. Det viser ein ny prognose frå Norske Felleskjøp. 

Større kornlevering enn forventa gjer at basisprisane må reduserast raskare enn planlagt med verknad frå veke 13.

Norske Felleskjøp har justert basisprisane for matkveite og oljefrø med sikte på å ta ut målpris.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.