Meir matkorn, større avlinger og areal

Høsta kornåker med katt

Norske Felleskjøp har justert opp avlingsprognosen fra i august med 76 000 tonn.

Prognosen er basert på rapportar om større avlinger pr dekar frå Norsk Landbruksrådgiving og oppjusterte arealtal frå Landbruksdirektoratet. Det er størst auke i tilgangen av bygg, men også av kveite og havre. Så langt ligg matandelen i avrekna korn på 68 % for kveite og 62 % for rug. Norske Felleskjøp reknar no med at 70% av kveiteavlinga kan brukast til brødbaking. I august var forventninga 55% matandel.

Større areal
Rapporten frå Landbruksforvaltninga basert på uttrekk av data frå søknadar om produksjonstillegg viser at det totale kornarealet er 24 500 dekar større enn arealet i fjor, som var utgangspunkt for prognosen.

Mindre import
Prognosen indikerer at importkvotene blir lågare enn prognosert i august.

Sjå filmen om marknadsreguleringa

Kalender

Siste nytt

Norske Felleskjøp har motteke og godkjend tilbod om prisnedskriving av 10 000 tonn matkveite av klasse 3 for bruk til fôr.

Norske Felleskjøp inviterer til å gi tilbud om nedskriving av inntil 10 000 tonn matkveite til fôr.

Last ned aktuelle tall for dyrking og forbruk av korn i Norge.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.