Meir matkorn, større avlinger og areal

Høsta kornåker med katt

Norske Felleskjøp har justert opp avlingsprognosen fra i august med 76 000 tonn.

Prognosen er basert på rapportar om større avlinger pr dekar frå Norsk Landbruksrådgiving og oppjusterte arealtal frå Landbruksdirektoratet. Det er størst auke i tilgangen av bygg, men også av kveite og havre. Så langt ligg matandelen i avrekna korn på 68 % for kveite og 62 % for rug. Norske Felleskjøp reknar no med at 70% av kveiteavlinga kan brukast til brødbaking. I august var forventninga 55% matandel.

Større areal
Rapporten frå Landbruksforvaltninga basert på uttrekk av data frå søknadar om produksjonstillegg viser at det totale kornarealet er 24 500 dekar større enn arealet i fjor, som var utgangspunkt for prognosen.

Mindre import
Prognosen indikerer at importkvotene blir lågare enn prognosert i august.

Sjå filmen om marknadsreguleringa

Kalender

9.00-12.00 20. april 2017

Oslo

12.00-17.00 20. april 2017

Oslo

Siste nytt

Norske Felleskjøp har justert basisprisane for matkveite og oljefrø med sikte på å ta ut målpris.

Felleskjøpet og hele kornbransjen ber Stortinget om å videreføre dagens samvirkebaserte markedsregulering for korn.

Mykotoksinanalyser per medio januar 2017 viser noe høyere DON-verdier enn de siste tre årene, men vesentlig mindre enn perioden 2010 - 2012.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.