Endringar i basisprisar på matkveite og oljefrø

Dyrking av oljefrø på Toten. Foto: Felleskjøpet Agri

Norske Felleskjøp har justert basisprisane for matkveite og oljefrø med sikte på å ta ut målpris.

Basisprisen på matkveite blir auka med 8 øre pr kg frå veke 7. På same tid vert basisprisen på oljefrø sett ned med 5 øre pr kg.

Norske Felleskjøp sine prisprognosar for korn blir publisert på www.fk.no og i Bondebladet. I tillegg får alle kornhandlarar melding direkte. Første prisprognose blir publisert i juni. Tradisjonelt reviderer vi denne etter tilgangsprognosen i november. Deretter er det aktuelt å vurdere nye prisjusteringar etter nyttår. Januar er ein månad med relativt stor leveranse av korn, som er vanskeleg å forutsjå presist. Tradisjonelt er veke 1 og 2 store leveranseveker, men det blir også avrekna mykje korn i veke 4 og 5. Før vi har registrert innkjøpet av korn i veke 5, vil grunnlaget for dei siste korreksjonane i priskurven vere svært usikkert. Med nødvendig varslingstid av prisendringar, vil desse først bli realisert frå tidlegast veke 7. Frå det tidspunktet og ut sesongen går leveransane kraftig ned og for å korrigere med sikte på å oppnå målpris, må vi difor kompensere reduserte kvanta med kraftigare prisendringar. Kor sterke prisendringar vi vil foreta, må alltid vegast opp mot kor store avvik i gjennomsnittleg noteringspris vi aksepterer i forhold til målpris. Priskorreksjonane vil kunne gå begge vegar – i 2016 vart prisen for matkveite sett ned med 10 øre frå veke 10, og i år opp med 8 øre frå veke 7.

Dei fleste år ser vi langt mindre avvik frå prisprognosen enn i 2015/16 og 2016/17. Over tid blir også gjennomsnittleg kornpris tatt ut med mindre enn 0,5 øre i avvik frå målpris for sesongen. Dette gir kornprodusenten god innsikt i kva prisen vil bli, samanlikna med system som er meir påverka av kortsiktige svingingar i marknaden.

Basisprisane gjeld for korn og oljefrø levert ved følgjande av Felleskjøpet sine anlegg: Drammen, Holmestrand, Larvik, Kambo og Trondheim. Prisane i øre pr kg er ikkje fråtrekt omsetningsavgift eller analyse/avrekningskostnader. Med atterhald om feil i tabellen.

Prognoserte basisprisar korn

 

2016/2017

03.02.2017

 

Matkveite*

Matrug

Bygg*

Havre

Oljefrø

Målpris

316

282

269

245

563

Veke

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

27

303

280

261

240

563

28

303

280

261

240

563

29

303

280

261

240

563

30

303

280

261

240

563

31

303

280

261

240

563

32

303

280

261

240

563

33

303

280

261

240

563

34

303

280

261

240

563

35

303

280

261

240

563

36

303

280

261

240

563

37

303

280

261

240

563

38

303

280

261

240

563

39

303

280

261

240

563

40

303

280

261

240

563

41

303

281

261

240

563

42

303

282

261

240

563

43

305

283

263

240

563

44

307

284

265

240

558

45

309

285

267

240

558

46

311

286

269

242

555

47

313

287

271

244

555

48

315

288

273

246

555

49

317

289

275

248

555

50

319

289

277

250

555

51

320

289

278

252

555

52

320

289

279

254

555

1

320

290

280

254

555

2

322

291

281

254

555

3

324

292

282

256

555

4

324

292

283

256

555

5

324

292

283

256

555

6

324

292

283

256

555

 

Matkveite

Matrug

Bygg

Havre

Oljefrø

7

332

292

283

256

550

8

332

292

283

256

550

9

332

292

283

256

550

10

332

290

283

256

550

11

332

288

283

256

550

12

330

286

281

254

550

13

328

284

279

252

550

14

326

282

277

250

550

15

324

280

275

248

550

16

322

280

273

246

550

17

320

280

271

244

550

18

318

280

269

242

550

19

316

280

267

240

550

20

314

280

265

240

550

21

312

280

263

240

550

22

310

280

261

240

550

23

308

280

261

240

550

24

306

280

261

240

550

25

304

280

261

240

550

26

303

280

261

240

550

           
 

* Styringspris -1 øre

     

Kalender

9.00-12.00 20. april 2017

Oslo

12.00-17.00 20. april 2017

Oslo

Siste nytt

Norske Felleskjøp har justert basisprisane for matkveite og oljefrø med sikte på å ta ut målpris.

Felleskjøpet og hele kornbransjen ber Stortinget om å videreføre dagens samvirkebaserte markedsregulering for korn.

Mykotoksinanalyser per medio januar 2017 viser noe høyere DON-verdier enn de siste tre årene, men vesentlig mindre enn perioden 2010 - 2012.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.