Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Om Norske Felleskjøp


Banner

Gress

Norske Felleskjøp

Norske Felleskjøp er et samarbeidsorgan for Felleskjøpene i Norge. Vårt formål er å ivareta de næringspolitiske interessene til Felleskjøpene. Norske Felleskjøp har i tillegg ansvaret for markedsreguleringen i kornsektoren. Vi skal gjennom dette arbeidet sikre at kornprodusentene i Norge oppnår de priser som er avtalt i jordbruksforhandlingene. Norske Felleskjøp har for tiden 7 ansatte.

Se også: Årsmelding Norske Felleskjøp 2014

Om Norske Felleskjøp - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet