Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Næringspolitikk16. oktober 2015
Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk
Norske Felleskjøp har gjennomført kurs i korn og kraftfôrpolitikk hvert år siden 2009 for tillitsvalgte og ansatte i landbrukets organisasjoner.
John Arne Ulvan, Trygve Slagsvold Vedum, Einar Enger og Lars Fredrik Stuve
Gress

22. oktober 2015
Et statsbudsjett for å redusere landbruket
- Regjeringens politikk vil ikke bidra til økt konkurransekraft, men i stedet til å redusere omfanget av norsk matproduksjon.
Statsbudsjettet

Næringspolitikk - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


16. oktober 2015
Tilliten til marknadsbalanseringa må styrkast
Norske Felleskjøp støttar forenklingsalternativet i sitt høyringssvar til LMD om marknadsbalanseringsutvalet sin rapport.

7. oktober 2015
Om globaliseringsmeldingen
- Selv de største brukene i de mest sentrale jordbruksområdene i Norge vil aldri kunne være konkurransedyktige mot våre naboland som følge av forskjel...