Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Prognoser12. august 2013
Kornavlinga går ned igjen
Kornavlinga går ned 8 prosent frå i fjor og 14 prosent ned samanlikna med dei siste fem åra. Det viser første prognose frå Norske Felleskjøp.
Banner - prognoser
Gress
Kornsiloer

28. februar 2014
Lågare prognose for avlinga i 2013
Norske Felleskjøp har revidert avlingsprognosa frå 22. november. Totalavlinga er sett ned med 6 000 tonn til totalt 894 000 tonn korn, erter og oljefr...

21. januar 2014
Nye basispriser for korn
Norske Felleskjøp har i dag endra prisprognosane for korn.
Hvetekorn

Prognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


12. mars 2013
Behov for økt kornimport
Norske Felleskjøp har i dag revidert tilgangs- og forbruksprognosen for korn etter møte med bransjen.

14. november 2012
Kornprognose pr november 2012
Norske Felleskjøp har utarbeidd ny prognose for tilgang og forbruk av korn for inneverande sesong. Det har aldri tidlegare blitt prognosert så store i...