Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Prognoser12. august 2013
Kornavlinga går ned igjen
Kornavlinga går ned 8 prosent frå i fjor og 14 prosent ned samanlikna med dei siste fem åra. Det viser første prognose frå Norske Felleskjøp.
Banner - prognoser
Gress
Kornareal

14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.

19. mai 2014
Skriver ned mathvete til fôr
Norske Felleskjøp har skrevet ned 18 000 tonn mathvete i klasse 3, 4 og 5 til fôr.
Mathvete

Prognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


12. mars 2013
Behov for økt kornimport
Norske Felleskjøp har i dag revidert tilgangs- og forbruksprognosen for korn etter møte med bransjen.

14. november 2012
Kornprognose pr november 2012
Norske Felleskjøp har utarbeidd ny prognose for tilgang og forbruk av korn for inneverande sesong. Det har aldri tidlegare blitt prognosert så store i...