Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Prognoser16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlingsprognosa frå midten av august med 9 tusen tonn korn.
Banner - prognoser
Gress
Kornimport

6. mars 2015
Korn – oppdatert prognose
Norske Felleskjøp har oppdatert tilgangs- og forbrukstala for korn.

12. desember 2014
Korn – korrigering av novemberprognosen
Norske Felleskjøp har oppdatert forbrukstala for matkorn.
Høsthvete

Prognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.

19. mai 2014
Skriver ned mathvete til fôr
Norske Felleskjøp har skrevet ned 18 000 tonn mathvete i klasse 3, 4 og 5 til fôr.