Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Prognoser21. januar 2014
Nye basispriser for korn
Norske Felleskjøp har i dag endra prisprognosane for korn.
Banner - prognoser
Gress
Mathvete

19. mai 2014
Skriver ned mathvete til fôr
Norske Felleskjøp har skrevet ned 18 000 tonn mathvete i klasse 3, 4 og 5 til fôr.

28. februar 2014
Lågare prognose for avlinga i 2013
Norske Felleskjøp har revidert avlingsprognosa frå 22. november. Totalavlinga er sett ned med 6 000 tonn til totalt 894 000 tonn korn, erter og oljefr...
Kornsiloer

Prognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


12. august 2013
Kornavlinga går ned igjen
Kornavlinga går ned 8 prosent frå i fjor og 14 prosent ned samanlikna med dei siste fem åra. Det viser første prognose frå Norske Felleskjøp.

12. mars 2013
Behov for økt kornimport
Norske Felleskjøp har i dag revidert tilgangs- og forbruksprognosen for korn etter møte med bransjen.