Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Prognoser12. desember 2014
Korn – korrigering av novemberprognosen
Norske Felleskjøp har oppdatert forbrukstala for matkorn.
Banner - prognoser
Gress
Lofstad

13. august 2015
Forventer normalavling
Den første prognosen fra Norske Felleskjøp på 1,076 mill tonn korn og oljevekster er 9 prosent under fjoråret og 2 prosent over gjennomsnittet de sis...

6. mars 2015
Korn – oppdatert prognose
Norske Felleskjøp har oppdatert tilgangs- og forbrukstala for korn.
Kornimport

Prognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlingsprognosa frå midten av august med 9 tusen tonn korn.

14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.