Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Prognoser14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.
Banner - prognoser
Gress
Høsthvete

12. desember 2014
Korn – korrigering av novemberprognosen
Norske Felleskjøp har oppdatert forbrukstala for matkorn.

16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlingsprognosa frå midten av august med 9 tusen tonn korn.
kornåker

Prognoser - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


19. mai 2014
Skriver ned mathvete til fôr
Norske Felleskjøp har skrevet ned 18 000 tonn mathvete i klasse 3, 4 og 5 til fôr.

12. august 2013
Kornavlinga går ned igjen
Kornavlinga går ned 8 prosent frå i fjor og 14 prosent ned samanlikna med dei siste fem åra. Det viser første prognose frå Norske Felleskjøp.