Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering22. juni 2015
Prisprognose for korn 2015/2016
Norske Felleskjøp har lagt den første prisprognosen for korn for ny sesong.

Gress
Lars Fredrik Stuve, adm.dir i Norske Felleskjøp

24. august 2015
Bør omsetningsavgiften differensieres?
Alle kornbønder trekkes 3 øre/kg, mye pga et økende overskudd av matrug, som må skrives ned til fôr. Lars Fredrik Stuve stiller spørsmålet i Norsk Lan...

20. august 2015
Forslag om 3 øre i omsetningsavgift
Norske Felleskjøp har foreslått en omsetningsavgift på 3 øre/kg korn og oljevekster. Omsetningsrådet vedtok forslaget torsdag 20. august.
Mathvete

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


13. august 2015
Forventer normalavling
Den første prognosen fra Norske Felleskjøp på 1,076 mill tonn korn og oljevekster er 9 prosent under fjoråret og 2 prosent over gjennomsnittet de sis...

26. juni 2015
Marknadsregulering og innhald av DON
Marknadsreguleringa for korn vil ta ansvar for overskot av fôrkorn, sjølv om overskotet skuldast høgt innhald av mykotoksin.