Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering5. mai 2014
Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp
Årsmeldingen inneholder fakta om Felleskjøpet, melding fra styret og informasjon om Norske Felleskjøps aktiviteter i 2013.

Gress
Se kornprisene gjennom året.

19. juni 2014
Basisprisar korn sesongen 2014/2015
Norske Felleskjøp har utarbeidd prognose for basisprisar av korn for sesongen 2014/2015 og prognosen følgjer vedlagt.

19. juni 2014
Trenger kvalitetsregler om mykotoksin
Norske Felleskjøp ber kornbransjen om å etablere en felles standard med kvalitetskrav om mykotoksin.
mykotoksiner

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


19. mai 2014
Skriver ned mathvete til fôr
Norske Felleskjøp har skrevet ned 18 000 tonn mathvete i klasse 3, 4 og 5 til fôr.

15. mai 2014
Rekordimport av korn
Norske Felleskjøp konstaterer at behovet for import av kornråvarer til mat og kraftfôr blir rekordstort i sesongen 2013/2014.