Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering24. oktober 2014
Ny kornstatistikk
Fylkesmannen i Vestfold har publisert ny statistikk om norsk kornproduksjon. Nå er også 2013 med.

Gress
Tre aktørar i kornbransjen får kompensasjon for å bruke eit overskot på 6000 tonn matrug som fôr.

22. desember 2014
Prisnedskriving av matrug
Tre aktørar i kornbransjen får kompensasjon for å bruke eit overskot på 6000 tonn matrug som fôr.

16. desember 2014
Omdisponering av matrug til fôr
Norske Felleskjøp har i dag invitert aktørane i kornbransjen til å gi tilbod om omdisponering av matrug.
Picasso rug i blomstring

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


12. desember 2014
Korn – korrigering av novemberprognosen
Norske Felleskjøp har oppdatert forbrukstala for matkorn.

11. november 2014
Overskot av matkorn i år
- Det blir overskot av norsk matrug i år, og det kan også bli overskot av matkveite. Det viser ei ny prognose frå Norske Felleskjøp.