Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.

Gress

24. oktober 2014
Ny kornstatistikk
Fylkesmannen i Vestfold har publisert ny statistikk om norsk kornproduksjon. Nå er også 2013 med.

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


26. september 2014
Reviderte prisprognoser
Norske Felleskjøp har revidert prisprognosene på korn med virkning fra uke 40.

16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlingsprognosa frå midten av august med 9 tusen tonn korn.