Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering20. august 2015
Forslag om 3 øre i omsetningsavgift
Norske Felleskjøp har foreslått en omsetningsavgift på 3 øre/kg korn og oljevekster. Omsetningsrådet vedtok forslaget torsdag 20. august.

Gress
Årets avling av matrug har blitt større enn behovet.

5. oktober 2015
Omdisponering av matrug
Norske Felleskjøp har bede aktørar i kornbransjen om å gje tilbod på omdisponering av 10 000 tonn matrug til fôr.

30. september 2015
God avling, mindre areal og låg matandel
Norske Felleskjøp har i dag oppdatert prognosen for tilgang og forbruk av korn i Norge i sesongen 2015/2016.
Hveteåker ved Hamar

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


21. september 2015
Lite mykotoksin i årets korn
Årets korn har enda lavere innhold av mykotoksiner enn i fjor. Det viser 6173 analyser av hvete og havre levert før midten av september.

24. august 2015
Bør omsetningsavgiften differensieres?
Alle kornbønder trekkes 3 øre/kg, mye pga et økende overskudd av matrug, som må skrives ned til fôr. Lars Fredrik Stuve stiller spørsmålet i Norsk Lan...