Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering19. juni 2014
Trenger kvalitetsregler om mykotoksin
Norske Felleskjøp ber kornbransjen om å etablere en felles standard med kvalitetskrav om mykotoksin.

Gress
Kornareal vert i større grad tekne til grasproduksjon, og da går den totale kornavlinga ned.

16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlingsprognosa frå midten av august med 9 tusen tonn korn.

5. september 2014
Ny kornstatistikk
Fylkesmannen i Vestfold har publisert ny statistikk om norsk kornproduksjon.

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.

19. juni 2014
Basisprisar korn sesongen 2014/2015
Norske Felleskjøp har utarbeidd prognose for basisprisar av korn for sesongen 2014/2015 og prognosen følgjer vedlagt.