Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering13. mai 2015
Omdisponering av inntil 11 500 tonn matkveite
I samsvar med drøftingar i Bransjeforum, inviterer Norske Felleskjøp med dette aktørane til å gi tilbod om omdisponering av matkveite.

Gress
Marknadsreguleringa for korn vil ta ansvar for overskot av fôrkorn, sjølv om overskotet skuldast høgt innhald av mykotoksin.

26. juni 2015
Marknadsregulering og innhald av DON
Marknadsreguleringa for korn vil ta ansvar for overskot av fôrkorn, sjølv om overskotet skuldast høgt innhald av mykotoksin.

22. juni 2015
Prisprognose for korn 2015/2016
Norske Felleskjøp har lagt den første prisprognosen for korn for ny sesong.
Korn

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


22. mai 2015
Grovt brød - godt for både kropp og planet
Korn og brød gir tre ting på en gang: økt matvareberedskap – bedre helse og mindre klimaavtrykk

18. mai 2015
11 500 tonn matkveite omdisponert til fôr
Norske Felleskjøp har motteke tilbod om prisnedskriving av matkveite, og fordelt desse på fem kornhandlarar.