Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering29. januar 2014
Se video fra Kornkonferansen
Se video fra Kornkonferansen 2014 på fk.aventia.no. Kopi av plansjene ligger også her.

Gress
Norske Felleskjøp har i dag godkjent tilbod om omdisponering av 15.000 tonn matkveite av klasse 3, 4 og 5.

7. mars 2014
Omdisponerer 15 000 tonn matkveite
Norske Felleskjøp har i dag godkjent tilbod om omdisponering av 15.000 tonn matkveite av klasse 3, 4 og 5.

3. mars 2014
Tilbod om prisnedskriving av matkveite
Norske Felleskjøp inviterer aktørar i marknaden for norsk korn til å gi tilbod om priskompensasjon for nedskriving av matkveite til fôr.
hveteaks

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


28. februar 2014
Lågare prognose for avlinga i 2013
Norske Felleskjøp har revidert avlingsprognosa frå 22. november. Totalavlinga er sett ned med 6 000 tonn til totalt 894 000 tonn korn, erter og oljefr...

14. februar 2014
Nye vilkår for matkveite
Kornhandlarar og møller er samde om tiltak for betre matkveite.