Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering12. desember 2014
Korn – korrigering av novemberprognosen
Norske Felleskjøp har oppdatert forbrukstala for matkorn.

Gress
Det er aktuelt å importere 13000 tonn matkorn og 460 000 tonn karbohydrater til kraftfôr.

6. mars 2015
Korn – oppdatert prognose
Norske Felleskjøp har oppdatert tilgangs- og forbrukstala for korn.

6. mars 2015
Endring av prisar ved noteringsanlegga
Norske Felleskjøp sine basisprisar vert endra frå og med veke 12
Kornmotak Kambo
11. november 2014
Overskot av matkorn i år
24. oktober 2014
Ny kornstatistikk

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


22. desember 2014
Prisnedskriving av matrug
Tre aktørar i kornbransjen får kompensasjon for å bruke eit overskot på 6000 tonn matrug som fôr.

16. desember 2014
Omdisponering av matrug til fôr
Norske Felleskjøp har i dag invitert aktørane i kornbransjen til å gi tilbod om omdisponering av matrug.