Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering19. mai 2014
Skriver ned mathvete til fôr
Norske Felleskjøp har skrevet ned 18 000 tonn mathvete i klasse 3, 4 og 5 til fôr.

Gress

14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.
Kornareal

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


19. juni 2014
Basisprisar korn sesongen 2014/2015
Norske Felleskjøp har utarbeidd prognose for basisprisar av korn for sesongen 2014/2015 og prognosen følgjer vedlagt.

19. juni 2014
Trenger kvalitetsregler om mykotoksin
Norske Felleskjøp ber kornbransjen om å etablere en felles standard med kvalitetskrav om mykotoksin.