Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering6. mars 2015
Korn – oppdatert prognose
Norske Felleskjøp har oppdatert tilgangs- og forbrukstala for korn.

Gress
Lars Fredrik Stuve blogger på landbruk.no og på nationen.no

22. mai 2015
Grovt brød - godt for både kropp og planet
Korn og brød gir tre ting på en gang: økt matvareberedskap – bedre helse og mindre klimaavtrykk

18. mai 2015
11 500 tonn matkveite omdisponert til fôr
Norske Felleskjøp har motteke tilbod om prisnedskriving av matkveite, og fordelt desse på fem kornhandlarar.
kraftfôr

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


13. mai 2015
Omdisponering av inntil 11 500 tonn matkveite
I samsvar med drøftingar i Bransjeforum, inviterer Norske Felleskjøp med dette aktørane til å gi tilbod om omdisponering av matkveite.

13. mai 2015
Korn – oppdatert prognose for marknadsbalanse
Norske Felleskjøp har oppdatert tilgangs- og forbrukstala for korn. Endringane i prognosen framgår av tabellen i vedlegget til prognosen.