Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Markedsregulering19. juni 2014
Basisprisar korn sesongen 2014/2015
Norske Felleskjøp har utarbeidd prognose for basisprisar av korn for sesongen 2014/2015 og prognosen følgjer vedlagt.

Gress
Prisen på ein kilo havre vil etter prognosen auke med to øre i veka fram til jul.

26. september 2014
Reviderte prisprognoser
Norske Felleskjøp har revidert prisprognosene på korn med virkning fra uke 40.

16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlingsprognosa frå midten av august med 9 tusen tonn korn.
kornåker

Markedsregulering - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet


5. september 2014
Ny kornstatistikk
Fylkesmannen i Vestfold har publisert ny statistikk om norsk kornproduksjon.

14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent over fjoråret og 7 prosent over snittet dei siste fem åra.