Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Arkiv


Banner

Gress
26. september 2014
Reviderte prisprognoser
Norske Felleskjøp har revidert prisprognosene på korn med virkning fra uke ...
16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlin...
29. august 2014
Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv
- er vi forberedt på tøffere tider?
20. august 2014
Fra Terje Vigen til mat i framtida
Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerte frokostseminar om Terje Vig...
14. august 2014
Høgare avlingsprognose
Ei forventa avling på 1 099 000 tonn korn og proteinvekster er 20 prosent o...
29. juni 2014
Rodde i Terje Vigens kjølvann
Kristiansand Roklubb rodde til Hirtshals, og en trebåt ble rodd til Arendal...
19. juni 2014
Basisprisar korn sesongen 2014/2015
Norske Felleskjøp har utarbeidd prognose for basisprisar av korn for sesong...
19. juni 2014
Trenger kvalitetsregler om mykotoksin
Norske Felleskjøp ber kornbransjen om å etablere en felles standard med kva...
6. juni 2014
Vil Høyre og FrP avvikle norsk kornproduksjon?
Skal norsk matproduksjon økes, trenger vi å satse på kornbøndene. Kornprodu...
21. mai 2014
Terje Vigen, norsk matproduksjon og -beredskap
Bondelaget og Felleskjøpet arrangerer frokostseminar under Arendalsuka i sa...

1 2 3 4 5 . 7 Neste

Arkiv - Forsidesaker - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet