Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Arkiv


Banner

Gress
14. mars 2014
Åpning av såvareanlegg i Nampula i Mosambik
En nedlagt fabrikk på Tunga i Trondheim har blitt en verdifull ressurs for ...
7. mars 2014
Omdisponerer 15 000 tonn matkveite
Norske Felleskjøp har i dag godkjent tilbod om omdisponering av 15.000 tonn...
3. mars 2014
Tilbod om prisnedskriving av matkveite
Norske Felleskjøp inviterer aktørar i marknaden for norsk korn til å gi til...
28. februar 2014
Lågare prognose for avlinga i 2013
Norske Felleskjøp har revidert avlingsprognosa frå 22. november. Totalavlin...
14. februar 2014
Nye vilkår for matkveite
Kornhandlarar og møller er samde om tiltak for betre matkveite.
29. januar 2014
Se video fra Kornkonferansen
Se video fra Kornkonferansen 2014 på fk.aventia.no. Kopi av plansjene ligge...
27. januar 2014
Stor interesse for kornpolitikk
Påmeldingen til Kornkonferansen onsdag 29. januar sprenger alle rekorder. S...
26. januar 2014
EU-seminaret 2014
Norge, EU og en nordatlantisk handelsavtale er tema når AgriAnalyse arrange...
21. januar 2014
Nye basispriser for korn
Norske Felleskjøp har i dag endra prisprognosane for korn.
17. januar 2014
Blir det korn nok til alle?
- Verdens befolkning blir større og eldre, og økt behov for mat og vann vil...

1 2 3 4 5 . . 8 Neste

Arkiv - Forsidesaker - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet