Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp
Arkiv


Banner

Gress
22. desember 2014
Prisnedskriving av matrug
Tre aktørar i kornbransjen får kompensasjon for å bruke eit overskot på 600...
15. desember 2014
Hvor sårbare er vi – egentlig?
Gjør forestillingen om kontroll oss sårbare? Det er tema for Samfunnssikker...
28. november 2014
Kornkonferansen 2015 med Jonas Gahr Støre
Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerer Kornkonferansen 2015 mandag...
11. november 2014
Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk
Norske Felleskjøp arrangerer kurs i korn- og kraftfôrpolitikk for ledere og...
11. november 2014
Overskot av matkorn i år
- Det blir overskot av norsk matrug i år, og det kan også bli overskot av m...
5. november 2014
Beredskapslagring må inn i budsjettet
- Den norske matvareberedskapen må styrkes med økt kornproduksjon og bereds...
24. oktober 2014
Ny kornstatistikk
Fylkesmannen i Vestfold har publisert ny statistikk om norsk kornproduksjon...
13. oktober 2014
Åpning av Grønt Fagsenter Hvam
Grønt Fagsenter Hvam åpner tirsdag 18. november med ni sentale aktører og 5...
26. september 2014
Reviderte prisprognoser
Norske Felleskjøp har revidert prisprognosene på korn med virkning fra uke ...
16. september 2014
Avlinga er god, men arealet minkar
Nedgangen i kornareal held fram, og Norske Felleskjøp har justert ned avlin...

1 2 3 4 5 . . 8 Neste

Arkiv - Forsidesaker - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet