Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp


Omlegging av matkorntilskuddet rimelig og effektivt

 
Å endre ordningen for matkorntilskudd slik at tilskuddet bare gis til norsk matkorn vil være en rimelig og effektiv løsning for å styrke norsk korn, mel og brød i konkurransen med utenlandske importvarer.
 - Norske Felleskjøp
     
Å endre ordningen for matkorntilskudd slik at tilskuddet bare gis til norsk matkorn vil være en rimelig og effektiv løsning for å styrke norsk korn, mel og brød i konkurransen med utenlandske importvarer.

​Det mener Norske Felleskjøp, som foreslår en slik endring i sin analyse av konkurransesituasjonen i verdikjeden for korn, mel og bakevarer. I dag gis matkorntilskuddet både til norsk og importert matkorn. Tilskuddet er nå på 14 øre/kg. Ved å omfordele de statlige tilskuddsmidlene til bare å gjelde norsk matkorn, vil det norske matkornet kunne få et tilskudd på 25 øre/kg. Konkurransefordelen i forhold til importkorn vil øke tilsvarende.

– Vi får nær doblet effekten av matkorntilskuddet med samme bevilgninger, understreker adm. direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp.

Ved å senke prisen som matmelindustrien må betale for norsk matkorn, reduseres også behovet for tollbeskyttelse, som ytterligere senker kostnadene i industrien og resten av verdikjeden.
 
I tillegg til matkorntilskuddet er det samme prisnedskrivingstilskudd på matkorn som for fôrkorn. Prisnedskrivingstilskuddet er i dag 33,8 øre/kg.
 
RÅK-ordning dyrere
Et annet alternativ som er utredet i rapporten, er å ta i bruk RÅK-ordningen for mel til bakeribransjen. RÅK-ordningen kompenserer for forskjellen i råvarepris mellom Norge og verdensmarkedet. Dette vil imidlertid kreve betydelige budsjettoverføringer og større offentlig forvaltning. Norske Felleskjøp mener det er en dårligere løsning.
– Vi har beregnet at RÅK-kompensasjon av mel til bakerbransjen vil koste fra 60 til 160 millioner kroner i året, avhengig av råvareprisene på verdensmarkedet. I dag koster RÅK-ordningene for melk og kjøtt til sammen 180 millioner kroner i året. Vi tror det vil være en ganske krevende øvelse å få nesten tilsvarende beløp til mel- og bakeribransjen. Da er det mye bedre å foreta en omlegging av matkorntilskuddet. Matkorntilskuddet reduserer dessuten kostnadene til alt matmel, i motsetning til RÅK-ordningen, som vil redusere melkostnadene bare for bakerbransjen, sier adm. direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp.
 
Omkamp
Forslaget fra Norske Felleskjøp vil føre til omkamp om matkorntilskuddet. Under jordbruksoppgjøret i 2011 gikk Bondelaget inn for å redusere tilskuddet fra 23 til 10 øre/kg, med den begrunnelse at det er et tilskudd som ikke gis direkte til bøndene. I jordbruksoppgjøret for 2012 økte staten tilskuddet igjen til 14 øre/kg.
– I vår utredning viser vi at matkorntilskuddet er avgjørende for å sikre norsk matmel- og bakeribransje, og dermed også norsk kornproduksjon. Tilskuddet er svært viktig for norske bønder, understreker Stuve.
  Lenker:

Del på Facebook