Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp


Nye basispriser for matkveite, bygg og havre

 
Endringer i prisene på matkveite, bygg og havre. - Norske Felleskjøp
    Endringer i prisene på matkveite, bygg og havre.
Norske Felleskjøp har i dag bestemt å justere basisprisane for korn.
Endringane er gjort for å oppnå noteringsprisar mest mogleg i samsvar med jordbruksavtalen sine målprisar.
 
Matkveite: Basispris for matkveite blir redusert frå veke 10 i staden for frå veke 11. Frå veke 10 går prisen ned med 4 øre pr kg pr veke til lågaste pris 256 øre pr kg er nådd i veke 16.
 
Bygg: Høgaste pris blir forlenga til og med veke 15.
 
Havre: Høgaste pris blir forlenga til og med veke 15.
 
Ny pristabell følgjer vedlagt.
 
Prognoserte basisprisar korn 2012/2013   18.02.2013
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø
Målpris 273 257 232 210 518
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 253 257 225 204 518
28 253 257 225 204 518
29 253 257 225 204 518
30 263 257 225 204 518
31 263 257 225 204 518
32 263 257 225 204 518
33 263 257 225 204 518
34 263 257 225 204 518
35 263 257 225 204 518
36 263 257 225 204 518
37 263 257 225 204 518
38 263 257 225 204 518
39 263 257 225 204 518
40 263 257 225 204 518
41 263 257 225 204 518
42 263 257 225 204 517
43 265 257 227 206 517
44 267 257 229 208 517
45 269 256 231 210 517
46 271 256 233 212 517
47 273 256 235 214 517
48 275 256 237 216 517
49 277 256 239 218 517
50 279 256 241 220 517
51 281 256 243 221 517
52 281 256 245 221 517
1 282 256 247 221 517
2 282 256 247 221 517
3 282 256 247 221 517
4 282 256 247 221 517
5 282 256 247 221 517
6 282 256 247 221 517
7 282 256 247 221 517
8 282 256 247 221 517
9 282 256 247 221 517
10 278 256 247 221 517
11 274 256 247 221 517
12 270 256 247 221 517
13 266 256 247 221 517
14 262 256 247 221 517
15 258 256 247 221 517
16 256 256 242 218 517
17 256 256 237 215 517
18 256 256 232 212 517
19 256 256 229 209 517
20 256 256 227 207 517
21 256 256 225 205 517
22 256 256 225 205 517
23 256 256 225 205 517
24 256 256 225 205 517
25 256 256 225 205 517
26 256 256 225 205 517
 
Del på Facebook