Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp


Styrket kornøkonomi er avgjørende

 
Lars Fredrik Stuve - Norske Felleskjøp
    Lars Fredrik Stuve
- Vi kan glemme å nå måla i den nye landbruksmeldingen dersom den svært negative utviklingen i norsk kornproduksjon ikke snus.

Kornøkonomien har sakket akterut i forhold til resten av jordbruket siden 2006, og vi er nå i en situasjon der det ikke lønner seg å investere i jorda for å øke produktiviteten. Dette sa Lars Fredrik Stuve, adm.dir i Norske Felleskjøp under årets kornkonferanse.

Fra 1975 – 1991 økte kornarealet tilnærmet hvert år slik målet var i denne perioden, etter dette har arealet sunket betydelig. Gunhild Øyangens omlegging av korn- og kraftfôrpolitikken i 1991, hvor kornprisen ble tatt ned med 1 kr/kg og delvis erstattet med arealtilskudd har hatt sin virkning.

I gjennomsnitt er kornarealet redusert med 37 500 daa hvert år siden 1991. I 2012 falt kornarealet med 57 000 daa.

Med dagens fordelingen av inntekt mellom pris og arealtilskudd gjør det fortsatt lønnsomt for kornprodusenten å ta ut avlingspotensialet i korndyrkinga, men hovedutfordringen er nå at den totale kornøkonomien er så svak at kornarealet går dramatisk tilbake, også i de sentrale kornområdene. Ser vi på referansebrukene ligger årsverksvederlaget i kornproduksjonen 125 000 kr/årsverk lavere enn for husdyrproduksjonene, sier Stuve.
 
Avlingspotensialet i praktisk korndyrking viser at avlingsnivået ligger lavere en det dagens kornsorter bør gi. Årsakene til dette er mange men Stuve la særlig vekt på to viktige faktorer;
- Fravær av vedlikehold av grøfter
- Strukturskader i jorda som følge av dårlig grøftestatus kombinert med økende andel tunge maskiner

70 % av kornarealet har i dag grøfter som er mer enn 30 år gamle. Dette viser at behovet for grøfting er stor og vil øke kraftig i årene som kommer. Når vi vet at det ikke er lønnsomt for en kornprodusent å grøfte med dagens kornøkonomi uten et tilskudd på minst 2000 kr/daa har vi en enorm utfordring for å øke norsk kornproduksjon, sier Stuve
De mindre kornbrukene driver i dag utstrakt maskinsamarbeid og leie av tresking. Dette viser at redskap og maskiner i kornproduksjonen i dag utnyttes godt.  Regnskapstallene fra driftsgranskingsbrukene for korn viser at det ikke er stordriftsfordeler knyttet til kostnadene i kornproduksjon for bruk over 200 dekar.
Når 20 % av kornarealet ligger på skifter under 20 dekar og står i fare for å gå ut av produksjon pga manglende lønnsomhet, i tillegg til at kostnadene ved kjøp eller leie av jord er høy vil ikke ytterligere strukturrasjonalisering løse lønnsomhetsproblemene i kornproduksjonen. De økonomiske rammevilkårene må forbedres dersom kornproduksjonen skal sikres for framtida og være et fundament for økt norsk matproduksjon, sier Stuve.

 

Se plansjer fra Kornkonferansen 2013 på høyre side.

Se reportasje i Nationen

  Vedlegg:

Del på Facebook
- Vi kan glemme å nå måla i den nye landbruksmeldingen dersom den svært negative utviklingen i norsk kornproduksjon ikke snus.
 - Norske Felleskjøp
Lars Fredrik Stuve, Svein Stubberud, Nils T. Bjørke og Trygva Slagsvol Vedum deltok i debatten.