Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp


Brødimport truer norsk matkorn

 
HARD KOST: Adm. direktør Lars Fredrik Stuve og Norske Felleskjøp foreslår tiltak for å styrke norsk korn, mel og brød i konkurransen mot den sterkt økende importen av brød og bakevarer. - Norske Felleskjøp
    HARD KOST: Adm. direktør Lars Fredrik Stuve og Norske Felleskjøp foreslår tiltak for å styrke norsk korn, mel og brød i konkurransen mot den sterkt økende importen av brød og bakevarer.
Hvis importen av brødvarer fortsetter å øke som nå, vil vi med normale avlinger få overskudd av norsk matkorn allerede om 3-5 år. Nå foreslår Norske Felleskjøp å gi matkorntilskudd bare til norsk matkorn.
Det vil nær doble effekten av matkorntilskuddet og bedre konkurransekraften til norsk korn, mel og brødvarer uten behov for større statlige bevilgninger.
 
Norske Felleskjøp la rett før jul fram en ny utredning om konkurransesituasjonen for matmelprodusentene og bakerinæringen i Norge. Bakgrunnen er den sterke økningen i importen av brød og bakevarer og tilsvarende reduksjon i produksjonen av matmel i Norge. Økningen i importen startet for alvor fra 1994 og er forsterket fram til i dag. I 10-årsperioden fra 2001 til 2011 ble importen fordoblet fra 67 til 134 millioner kilo. I samme periode har matmelmøllene redusert sitt forbruk av matkorn fra 392 000 til 342 000 tonn. Importen utgjør nå 24 prosent av det totale forbruket av mel og bakevarer i Norge.
 
Hvor mye norsk matkorn møllene bruker, varierer betydelig fra år til år. De siste fem årene har imidlertid bruken av matkorn gått ned med 6 800 tonn pr. år. Eller sagt på en annen måte: På fem år tilsvarer bortfallet i etterspørslen 85 000 dekar norsk korn.
 
Dramatisk
– Dette er en dramatisk situasjon for kornprodusentene. Hvis utviklingen fortsetter, vil vi om 3-5 år ha et overskudd av norsk matkorn i normale avlingsår. Ja, med et gode avlinger vil vi allerede være i en overskuddssituasjon. Hvis vi ikke klarer å stoppe denne utviklingen, vil det bety en ytterligere forverring av den allerede svake økonomien i kornproduksjonen, sier adm. direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp.
 
I rapporten fastslår Norske Felleskjøp at situasjonen også for matmelprodusentene er dramatisk forverret. Prisen på mel i det norske markedet falt i perioden 2009-2011 til tross for at råvareprisene steg.
 
– Industrien presses av den store importen. Men det er også en kraftig skjerpet konkurranse mellom leverandørene og svært tøffe forhandlinger med de store matkjedene, sier Stuve.
 
I forbindelse med forhandlingene med dagligvarekjedene høsten 2011 senket Lantmännen-eide Cerealia sine priser og kapret leveransene til COOP fra Felleskjøp-eide Norgesmøllene. Norgesmøllene svarte, blant annet med å få leveransene til Norgesgruppen. Senere har det skjedd flere endringer i markedet.
 
– Marginene i industrien, og også i hele verdikjeden, er sterkt redusert, konstaterer Stuve.
 
Bakerne presses
Situasjonen er ikke bedre for bakerne og bakeindustrien. Selv om prisen på brød i butikk har steget betydelig – vel 40 prosent fra 2005 til 2011, har ikke bakeriene klart å kompensere for økte melpriser og andre kostnader hos dagligvarekjedene.
 
– Bakerne er kommet i skvis. Våre tall tyder på at de har måttet ta en betydelig andel av prisøkningene på korn og mel på egen kappe i form av lavere marginer. Dette skyldes den sterke makten kjedene har, blant annet ved å kunne importere stadig mer brød og brødvarer til relativt lave priser, sier Stuve, som har presentert rapporten for Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) som er medlem i NHO Mat og Drikke.
 
– Jeg opplever at bakerne nå i større grad ser seg som en del av en hel verdikjede for norsk korn. De ser at uten en norsk korn- og melproduksjon vil det heller ikke være grunnlag for dagens omfang av norske bakerier. Da vil importvarer raskt dominere brødhyllene totalt, sier Stuve.
 
Godt mottatt
Rapporten er utarbeidet av Norske Felleskjøp i samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke, Norgesmøllene og Norgesbakeriene. Den er nå presentert for alle sentrale aktørene i verdikjeden, Statens landbruksforvaltning (SLF) og faglagene.
 
– Jeg føler rapporten er godt forankret i Norgesmøllene-systemet, og vi har fått veldig god respons fra SLF. Mitt inntrykk er at Bondelaget ser vårt forslag som en interessant løsning, men saken er ikke formelt behandlet. Tilbakemeldingen fra Småbrukarlaget er også svært positiv. 
  Lenker:

Del på Facebook
 
Importen fordoblet på ti år: Importen av mel, brød- og bakevarer er fordoblet på ti år. Grafen viser import av alle produkter som kan produseres med norsk korn (kg).  - Norske Felleskjøp

Importen fordoblet på ti år: Importen av mel, brød- og bakevarer er fordoblet på ti år. Grafen viser import av alle produkter som kan produseres med norsk korn (kg).
   
Hvis importen av brødvarer fortsetter å øke som nå, vil vi med normale avlinger få overskudd av norsk matkorn allerede om 3-5 år. Nå foreslår Norske Felleskjøp å gi matkorntilskudd bare til norsk matkorn.  - Norske Felleskjøp

 
 
Brødprisene øker, men...: Prisen på brød som forbrukerne må betale i butikkene er steget betydelig de siste årene. Samtidig presser dagligvarekjedene bakerne og bakeindustrien med lavere priser på importvarer. Figuren viser prisen på brød i butikk (kr/kg) - Norske Felleskjøp

Brødprisene øker, men...: Prisen på brød som forbrukerne må betale i butikkene er steget betydelig de siste årene. Samtidig presser dagligvarekjedene bakerne og bakeindustrien med lavere priser på importvarer. Figuren viser prisen på brød i butikk (kr/kg)